Oddział Badań Interdyscyplinarnych (NO5)

Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kwiatek
tel: 12 662 8235
e-mail: Wojciech.Kwiatek@ifj.edu.pl

Sekretariat: mgr Kamila Krzystanek
tel: 12 662 8088
e-mail: Kamila.Krzystanek@ifj.edu.pl
e-mail sekretariatu: oddzial5@ifj.edu.pl

Główne kierunki badawcze Oddziału V

Zagrożenia cywilizacyjne i źródła energii. Tematyka obejmuje problematykę zagrożeń radiacyjnych i cywilizacyjnych, w tym zmiany w środowisku naturalnym (naturalne i sztuczne nuklidy promieniotwórcze, gazy cieplarniane, markery zmian środowiskowych w przyrodzie, efekty synergii czynników szkodliwych). Bezpośrednio z powyższymi zagadnieniami wiąże się tematyka fizyki transportu promieniowania w materii i migracji izotopów w środowisku, rozwój metod detekcji promieniowania gamma, cząstek naładowanych i neutronów czy też rozwój metod diagnozujących przebiegi procesów jądrowych (np. kontrolowana reakcja syntezy termojądrowej w plazmie wysokotemperaturowej, która może stać się źródłem energii dla przyszłych pokoleń).
Życie i zdrowie. Promieniowanie jądrowe wykorzystuje się w fizyce medycznej i biofizyce, w metodach obrazowania organizmów żywych technikami jądrowymi. Rozwijane są nowe metody diagnostyki schorzeń i terapii nowotworów. Badany jest wpływ promieniowania jonizującego na poziomie komórkowym, a jednocześnie rozwijane są metody dozymetrii tego promieniowania dla potrzeb ochrony przed promieniowaniem, radioterapii i medycyny nuklearnej.
Fizyka i inżynieria materiałowa. Badania dotyczą nowych, funkcjonalnych materiałów, bazujących głównie na układach cienkowarstwowych oraz powłokach i obejmują zagadnienia preparatyki, nanostrukturyzacji i analizy cienkich warstw stopów magnetycznych, układów magnetotransportowych modyfikowanych surfaktantami, złożonych układów cienkowarstwowych, powłok i cienkich warstw węglowych.

Zakłady naukowe Oddziału V