Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska

Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska w 2017 roku została włączona do międzynarodowej sieci laboratoriów eksperckich ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity).

Sieć ta została ustanowiona przez IAEA (Międzynarodową Agencję Energii Atomowej) i składa się z laboratoriów badawczych, które są w stanie wykonać wiarygodne i terminowe badania promieniotwórczych skażeń środowiska w sytuacjach awaryjnych.

W sieci ALMERA działa w skali całego świata 160 laboratoriów, w Polsce jest obecnie pięć takich placówek.