Zakład Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej (NZ62)

Kierownik: dr hab. Jan Swakoń
tel: 12 662 8087
e-mail: Jan.Swakon@ifj.edu.pl
strona www: http://www.ifj.edu.pl/dept/no6/nz62/

Zespół


Doktoranci i studenci

  • mgr inż. Jakub Baran
  • mgr Magdalena Garbacz
  • mgr inż. Kinga Jeleń
  • mgr David Macdonald
  • mgr inż. Agata Toboła-Galus
  • mgr inż. Agnieszka Wochnik