Zakład Badań Radiacyjnych i Radioterapii Protonowej (NZ62)

Kierownik: dr hab. Jan Swakoń
tel: 12 662 8087
e-mail: Jan.Swakon@ifj.edu.pl
strona www: www.ifj.edu.pl/dept/no6/nz62/www/pl/

Zespół

 • dr Leszek Grzanka
 • mgr Tomasz Kowalski
 • mgr Sebastian Kusyk
 • prof. dr hab. Paweł Olko
 • dr hab. Jan Swakoń
 • prof. dr hab. Bogusław Tomanek
 • prof. dr hab. Michał Waligórski
 • mgr inż. Damian Wróbel

Doktoranci i studenci

 • mgr Magdalena Garbacz
 • mgr inż. Agata Toboła-Galus
 • Arkadiusz Ćwikła
 • Krzysztof Misan
 • Kamil Wierciak