Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
tel: 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl
strona www: https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no6/nz64/

Pracownia Badań Skażeń Radioaktywnych Środowiska

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
tel: 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl

Pracownia jest członkiem sieci laboratoriów eksperckich ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity)

Laboratorium Analiz Promieniotwórczości (NLP)

http://lap.ifj.edu.pl/

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski
tel: 12 662 8392
e-mail: Jerzy.Mietelski@ifj.edu.pl