Zakład Spektrometrii Mas (NZ65)

Kierownik: dr hab. Edyta Łokas
tel: 12 662 8152
e-mail: edyta.lokas@ifj.edu.pl
strona www: https://www.ifj.edu.pl/oddzialy/no6/nz65/

Zespół

  • dr hab. Kamil Brudecki
  • dr Anna Cwanek
  • mgr inż. Renata Franczak
  • dr Katarzyna Kołtonik
  • dr inż. Dariusz Sala
  • mgr inż. Kamil Wojciechowski