Badania dla rodzin osób leczonych przy użyciu promieniotwórczego jodu

Zapraszamy rodziny oraz współmieszkańców osób leczonych przy użyciu promieniotwórczego jodu do wzięcia udziału w badaniach naukowych w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki realizowanego w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Badania mają na celu zbadanie narażenia radiacyjnego rodzin oraz współmieszkańców osób leczonych przy użyciu tego radiofarmaceutyku.

Badania są bezpłatne, bezbolesne i polegające jedynie na wykryciu ewentualnej obecności promieniotwórczego jodu w tarczycy badanych osób.

Kontakt:
Dr Kamil Brudecki, IFJ PAN
e-mail: Kamil.Brudecki@ifj.edu.pl
tel: 12 662 8390