Program PASIFIC - nabór otwarty

Logo programu stypendialnego PASIFIC

Informujemy, że został otwarty pierwszy konkurs w ramach programu PASIFIC!
Naukowcy z całego świata, reprezentujący wszystkie dziedziny naukowe mogą aplikować o dwuletnie pobyty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Naukowcy w momencie upływu terminu składania wniosków muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora lub 4 lata równorzędnego pełnoetatowego doświadczenia badawczego. Zainteresowani aplikujący muszą przestrzegać zasady mobilności MSCA: nie mogą mieszkać ani wykonywać głównej działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków.

Stypendyści otrzymają miesięczne wynagrodzenie wysokości ok. 2500 euro netto. Osobom, które zdecydują się przyjechać do Polski z rodzinami, przysługiwać będzie dodatek rodzinny. Ponadto naukowcy będą mieli do dyspozycji budżet na badania wysokości do 93000 euro (60000 euro kosztów bezpośrednich i 20% kosztów pośrednich).

Najważniejsze informacje o konkursie można znaleźć na stronie.

Termin zakończenia naboru w ramach pierwszego konkursu to 30 czerwca 2021.

Prezentacja Programu

Promocja programu:
https://www.youtube.com/watch?v=b9856qJRK7w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=jBoUeL5-f1I