Finansowanie opłat wpisowych za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line - zawieszone

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie, Biuro Współpracy z Zagranicą PAN tymczasowo wprowadziło możliwość starania się o sfinansowanie opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line, podczas których uczeni mają możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej i których wynikiem mogą być wspólne publikacje.
Wysokość dofinansowania: do 150 EUR.

Termin składania wniosków: tryb ciągły do odwołania.

Wniosek o dofinansowanie oraz procedura postępowania: dostępne na stronie internetowej PAN.

Zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej przyjmowane są przez Dział Obsługi Badań Naukowych (DON) na adres: kinga.zajaczkowska@ifj.edu.pl lub don@ifj.edu.pl.