Program Bekker NAWA - nowy nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera), którego celem jest zwiększenie mobilności międzynarodowej naukowców.

Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • pozyskanie materiałów do pracy naukowej;
  • odbycie stażu naukowego.

Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy.
Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.

Ulam NAWA - nowy nabór

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama).

Program umożliwia zaproszenie badaczy z zagranicy, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym również polskich naukowców pracujących na stałe za granicą.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • odbycie stażu podoktorskiego;
  • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
  • jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.
Naukowiec w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 000 zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.

Wymiana Bilateralna NAWA: Austria, Słowacja, Niemcy, Francja

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza do składania wniosków na wymianę bilateralną naukowców na lata 2022-2023. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań. Projekty składane w ramach naborów mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy (od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.).

Celem naborów jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z zagranicy.

Wnioski dotyczące wymiany bilateralnej naukowców należy złożyć w terminach:

Projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, a maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone łącznie w Polsce i w kraju partnerskim.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie NAWA.