Współpraca bilateralna PAN 2022-2023 - nabór wniosków

Mongolia, Bułgaria, Łotwa

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN rozpoczyna przyjmowanie wspólnych projektów wymiany osobowej realizowanych w ramach umów i porozumień PAN z zagranicznymi akademiami nauk i organizacjami równorzędnymi.

Wnioski dotyczące współpracy bilateralnej należy złożyć w terminach:

  • do 30 września 2021 r. (zgłoszenia do DON do 22.09.2021 r.)
    - współpraca z Mongolską Akademią Nauk – na lata 2022-2024
  • do 15 października 2021 r. (zgłoszenia do DON do 06.10.2021 r.)
    - współpraca z Bułgarską Akademią Nauk – na lata 2022-2023
  • do 15 października 2021 r. (zgłoszenia do DON do 06.10.2021 r.)
    - współpraca z Łotewską Akademią Nauk – na lata 2022-2024

W przypadku, gdy zgłoszony projekt stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy, uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku sprawozdania z jego dotychczasowej realizacji.


Zgłoszenia projektów badawczych/seminarium (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego" dostępnym tutaj.