Program grantowy dla naukowców z Ukrainy - Fundacja Kościuszkowska Polska

Fundacja Kościuszkowska rozpoczyna nowy program grantowy dla naukowców – obywateli Ukrainy, którzy w wyniku inwazji Rosji znaleźli się w Polsce i nie mają możliwości kontynuowania pracy naukowej w Ukrainie.

Celem programu jest wsparcie osób, które nie mogą wrócić do swojego ojczystego kraju i kontynuować pracy naukowej. Granty pozwolą naukowcom na kontynuowanie pracy poprzez realizację projektu badawczego w Polsce.

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej i złożenie wymaganych dokumentów.

Jednorazowy grant w wysokości 10 000 PLN zostanie przyznany na podstawie zgłoszenia do programu na formularzu, który zawiera m.in.:

  • załączone cv kandydata;
  • opis naukowej działalności kandydata;
  • opis projektu naukowego do realizacji w Polsce;
  • skan listu lub maila od opiekuna naukowego lub współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Fundacja Kościuszkowska przyjmuje aplikacje kandydatów w trybie ciągłym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Badań Naukowych, p. Kingą Zajączkowską, tel.: 8222, don@ifj.edu.pl.