Zaproszenie do składania propozycji do Planu Długofalowego fizyki jądrowej NuPECC 2024

NuPECC rozpoczyna proces tworzenia nowego planu długofalowego (Long Range Plan - LRP) dla fizyki jądrowej w Europie, identyfikując możliwości i priorytety, z zamiarem opublikowania dokumentu w 2024 r. Poprzedni LRP u można znaleźć pod adresem http://nupecc.org/pub/lrp17/lrp2017.pdf oraz ocenę jego wdrożenia pod adresem http://nupecc.org/2017_LRP_Assessment_of_Implementation_final.pdf

Mając na celu wzmocnienie oddolnego podejścia, które zawsze odgrywało ważną rolę w tworzeniu LRP, NuPECC otwiera zaproszenie do przesyłania propozycji do następnego LRP w postaci krótkich (5-stronicowych) dokumentów opisujących planu współpracy i eksperymentów w kluczowych tematach na najbliższe 10 lat, które zostaną uwzględnione w nadchodzącym LRP. Poszukujemy również nowych pomysłów wykraczających poza tematy rozważane w LRP 2017 lub badanie w synergii ze społecznościami fizyki cząstek elementarnych i astrofizyki cząstek oraz wzięcie pod uwagę nowych osiągnięć, takich jak fale grawitacyjne i astronomia astronomia wielonośnikowa. Mile widziane są również wkłady związane z nowatorskimi zastosowaniami w dziedzinach interdyscyplinarnych.
Nabór potrwa do 1 października 2022 r. Szczegóły dotyczące procedury składania zgłoszeń oraz formatu zgłoszeń można znaleźć na stronie zgłoszeniowej https://indico.ph.tum.de/e/LRP2024-input

Marek Lewitowicz
w imieniu Komitetu Sterującego NuPECC LRP2024