Wizyty długoterminowe w Paryżu 2023

W związku z umową o współpracy naukowej między Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Polską Akademią Nauk (PAN), informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie w 2023 roku wizyt długoterminowych naukowców (w tym zatrudnionych doktorantów) Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.

Celem wizyt może być: współpraca z partnerami z CNRS, w tym praca nad wnioskiem grantowym lub wspólną publikacją, rozwijanie technik doświadczalnych, korzystanie z dostępu do aparatury badawczej, zasobów bibliotecznych, etc.

Czas trwania wizyty naukowej: od 5 do 10 miesięcy (rozpoczęcie najwcześniej luty 2023 z warunkiem zakończenia wizyty najpóźniej 10 grudnia 2023 r.).

Finansowanie wizyt wynosi:
a) koszty podróży uczonego do Paryża i z powrotem w kwocie nieprzekraczającej 2500 PLN,
b) diety dzienne w wysokości 30 EUR,
c) ryczałt hotelowy w wysokości 630 EUR miesięcznie (zakwaterowanie w Stacji Naukowej PAN w Paryżu).

Wymagany komplet dokumentów:

  1. „Wniosek o finansowanie wizyty długoterminowej w Paryżu w związku z realizacją Porozumienia o współpracy naukowej między PAN i CNRS” - wzór
  2. oświadczenie o zatrudnieniu uczonego lub uczonej w delegującej jednostce naukowej PAN
  3. zaproszenie od partnera zagranicznego z potwierdzeniem kierownika instytucji przyjmującej, zawierające termin planowanego pobytu w Paryżu.

Osoby zainteresowane wyjazdem do Paryża w 2023 roku prosimy o przesłanie dokumentów na adres don@ifj.edu.pl do 9 listopada 2022 r.

Regulamin finansowania wizyt wraz z formularzami dostępny jest na stronie BWZ PAN.