Nabór wniosków do programu PROM w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" - 23.11.2022 r.

Zachęcamy do składania wniosków w ramach otwartego konkursu na finansowanie z funduszu programu PROM w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej" w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN.

Szczegółowe informacje dot. naboru można znaleźć w ogłoszeniu.