Autozapis do PPK

Szanowni Państwo,

Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych informuje, że 28 lutego 2023 roku stracą ważność wszystkie deklaracje rezygnacji z PPK.

Pracownik, którzy nie był do tej pory nigdy Uczestnikiem PPK lub złożył rezygnację z programu emerytalnego, zostanie niezwłocznie po 28 lutego 2023 roku zgłoszony przez Pracodawcę do portalu ePPK. Od tego momentu – takim nowo-aktywowanym Uczestnikom PPK – IFJ PAN zacznie naliczać wpłaty do PPK - chyba, że Pracownik ponownie złoży Pracodawcy deklarację rezygnacji z PPK (ale musi to zrobić nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku).

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55 lat i nie ukończyła jeszcze 70 lat, aby zostać uczestnikiem PPK, powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zawarcie ─ w jej imieniu i na jej rzecz ─ umowy o prowadzenie PPK.

Przesyłam Państwu krótki film, przybliżający najważniejsze kwestie autozapisu (wystarczy kliknąć podkreślony tytuł):
Film TFI PZU SA dla Pracowników - Autozapis 2023

Dokumenty:

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na stronie www.mojeppk.pl/

Osoby, które są już uczestnikami PPK i chcą pozostać w programie, nie muszą podejmować żadnych czynności.