Współpraca bilateralna PAN 2024-2026: NSTC, CAS, BAN

CAS (2024-2026)

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Czeską Akademią Nauk (CAS) ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów wymiany osobowej do realizacji w latach 2024-2026 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – CAS.

Szczegółowe informacje

Nabór wniosków trwa do: 12 czerwca 2023 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.06.2023 r. na adres don@ifj.edu.pl wraz informacją o harmonogramie wyjazdów na 3 lata realizacji projektu - liczba dni wymiennych/liczba osób, na każdy rok osobno).

NSTC (2024-2025)

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Narodową Radą Nauki i Technologii w Tajpej (NSTC) rozpoczęła nabór wspólnych projektów polsko-tajwańskich do realizacji w latach 2024-2025 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – NSTC.

Działania realizowane są w ramach programu wymiany osobowej.

Finansowanie:
strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców (uzasadnione ekonomicznie i merytorycznie koszty biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego lub przejazdu samochodem służbowym lub prywatnym w celach służbowych w związku z wizytą naukowca na Tajwanie), natomiast strona przyjmująca - koszty pobytu naukowców zagranicznych (diety dzienne: 90 PLN; zakwaterowanie: do 180 PLN na dobę, wg rachunków; podróż po kraju, zgodnie z zaakceptowanym programem pobytu).

Nabór wniosków trwa do: 31 lipca 2023 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.07.2023 r. na adres don@ifj.edu.pl).

Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.


BAN (2024-2025)

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Bułgarską Akademią Nauk (BAN) ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów wymiany osobowej do realizacji w latach 2024-2025 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – BAN.

Finansowanie:
PAN zapewnia środki finansowe na wyjazdy polskich naukowców do Bułgarii na maksymalnie 7 dni wymiany osobowej na każdy projekt w danym roku:
- 35 EUR dieta dzienna,
- 75 EUR nocleg,
- koszty podróży (w tym lokalnych) maksymalnie 1800 PLN na projekt rocznie.

BAN zapewnia środki w wysokości 1500 EUR rocznie na każdy projekt. Dofinansowanie obejmuje diety dzienne, koszty podróży (także lokalnych), zakwaterowanie i inne.

Nabór wniosków trwa do: 30 września 2023 r. (do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.09.2023 r. na adres don@ifj.edu.pl).


Zgłoszenia projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego"