Współpraca bilateralna PAN 2024-2026: BAN, F.R.S.-FNRS, CNRS, EAS, WAN

BAN (2024-2025)

Polska Akademia Nauk (PAN) wraz z Bułgarską Akademią Nauk (BAN) ogłaszają konkurs na propozycje nowych wspólnych projektów wymiany osobowej do realizacji w latach 2024-2025 w ramach Porozumienia o współpracy naukowej PAN – BAN.

Finansowanie:
PAN zapewnia środki finansowe na wyjazdy polskich naukowców do Bułgarii na maksymalnie 7 dni wymiany osobowej na każdy projekt w danym roku:
- 35 EUR dieta dzienna,
- 75 EUR nocleg,
- koszty podróży (w tym lokalnych) maksymalnie 1800 PLN na projekt rocznie.

BAN zapewnia środki w wysokości 1500 EUR rocznie na każdy projekt. Dofinansowanie obejmuje diety dzienne, koszty podróży (także lokalnych), zakwaterowanie i inne.

Nabór wniosków trwa do: 30 września 2023 r.
(do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.09.2023 r.).


F.R.S.-FNRS (2024-2025)

Polska Akademia Nauk (PAN) i Belgijski Fundusz Badań Naukowych (F.R.S.-FNRS) ogłaszają konkurs na nowe wspólne projekty wymiany osobowej na lata 2024-2025.

Wybrane do finansowania projekty otrzymają:

  • po stronie polskiej:
    - finansowanie maksymalnie 14 dni wymiany osobowej rocznie na projekt (może korzystać 2 uczestników projektu),
    - dieta dzienna: 130 EUR na pokrycie kosztów utrzymania, zakwaterowania i innych wydatków, w tym transportu miejskiego,
    - koszty podróży: do 2 000 PLN/os.
  • po stronie belgijskiej:
    - maksymalna kwota dofinansowania: 15 000 EUR w ramach dwuletniego projektu (7 500 EUR/rok).

Nabór wniosków trwa do: 29 września 2023 r.
(do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2023 r.).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PAN.


CNRS (2024-2025)

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN wraz z DEI CNRS zbierają zgłoszenia na Nowe Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowej (IEA – International Emerging Actions) na lata 2024-2025.

Działania realizowane są w ramach programu wymiany osobowej. Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PAN.

Nabór wniosków trwa do: 28 września 2023 r.
(do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2023 r.).


EAS (2024-2026)

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN prowadzi nabór trzyletnich wspólnych projektów wymiany osobowej na lata 2024-2026 w ramach współpracy z Estońską Akademią Nauk.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca – koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce (diety dzienne i zakwaterowanie). Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z EAS odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PAN.

Nabór wniosków trwa do: 6 października 2023 r.
(do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.09.2023 r.).


WAN (2024-2026)

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN rozpoczęło nabór trzyletnich wspólnych projektów moblinościowych na lata 2024-2026 w ramach współpracy z Węgierską Akademią Nauk (WAN).

Finansowanie:
strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca - koszty pobytu naukowców zagranicznych (diety dzienne i zakwaterowanie).

Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z partnerem z zagranicy odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Nabór wniosków trwa do: 29 września 2023 r.
(do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 22.09.2023 r.).


Zgłoszenia projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego".
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: don@ifj.edu.pl