Współpraca bilateralna PAN 2024-2026: EAS

EAS (2024-2026)

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN prowadzi nabór trzyletnich wspólnych projektów wymiany osobowej na lata 2024-2026 w ramach współpracy z Estońską Akademią Nauk.

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży wyjeżdżających naukowców, natomiast strona przyjmująca – koszty pobytu naukowców zagranicznych w Polsce (diety dzienne i zakwaterowanie). Wyjazdy za granicę organizowane we współpracy z EAS odbywają się w ramach przyznanych przez PAN limitów dni.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie PAN.

Nabór wniosków trwa do: 6 października 2023 r.
(do DON zgłoszenia prosimy przesyłać do 29.09.2023 r.).


Zgłoszenia projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego".
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: don@ifj.edu.pl