AS - współpraca bilateralna PAN

Biuro Współpracy z Zagranicą PAN rozpoczęło nabór wspólnych projektów polsko-tajwańskich na lata 2024-2025 w ramach współpracy z Academia Sinica (AS).

Finansowanie:

  • maksymalnie 14 dni wymiany osobowej rocznie na projekt
  • dieta dzienna (wyżywienie i zakwaterowanie) – 130 EUR
  • projekty PAN – AS będą realizowane według zasady „sending side pays all”
  • maksymalna kwota refundacji za wyjazdy polskich uczonych w ramach projektu wynosi 5 500 EUR/rok

Do realizacji w latach 2024-2025 zostaną zaakceptowane maksymalnie 3 wspólne polsko-tajwańskie projekty wymiany osobowej, a z 14 dni wymiany osobowej może korzystać do 2 uczestników projektu wskazanych we wniosku.

Więcej informacji znajduje się na stronie PAN.

Zgłoszenia projektów badawczych (w 1 egz.) należy przygotować na dwujęzycznym formularzu "Zgłoszenie wspólnego polsko - ... projektu badawczego" i wysłać na adres don@ifj.edu.pl w terminie do 29 grudnia 2023 r. (ostateczny termin składania wniosków w PAN: 05.01.2024 r.).