Żegnamy Profesora Zbigniewa Majkę

Prof. Zbigniew Majka
Prof. Zbigniew Majka

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość się o śmierci Profesora Zbigniewa Majki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Profesor Majka zapisał się w naszej pamięci jako wybitny fizyk jądrowy, prowadzący badania nad budową i ewolucją materii jądrowej w różnych fazach jej istnienia. Był współtwórcą udziału Polski w FAIR GmbH w Darmstadt, wieloletnim Dyrektorem Naukowym FAIR Joint Team i członkiem Rady Nadzorczej FAIR. Z jego inicjatywy powstało Krajowe Konsorcjum „Femtofizyka”, którego członkiem jest również IFJ PAN, koordynujące polskie zaangażowanie w budowę FAIR oraz w przygotowanie planu badań naukowych w tej infrastrukturze badawczej.

Działalność naukowa Profesora Zbigniewa Majki skoncentrowana była na proponowaniu nowych eksperymentów mogących doprowadzić do weryfikacji przewidywań teoretycznych oraz na budowie unikalnej aparatury naukowej do tych badań. Swoje badania eksperymentalne prowadził w kilkunastu ośrodkach naukowych o światowej renomie (Lawrence Berkeley National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, Texas A&M University, CERN, GSI Darmstadt).

Profesor był związany z IFJ PAN, popierając zaangażowanie IFJ PAN w budowę FAIR, jak i wspierając grupy badawcze zaangażowane w przygotowywanie badań na FAIR. Był częstym gościem Zakopiańskich Szkół Fizyki Jądrowej. Pragniemy złożyć Mu hołd i wyrazić wdzięczność za długie lata, podczas których łączył swoją osobą nasz instytut ze środowiskiem fizyków UJ. Profesor Zbigniew Majka pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, ceniony uczony i wielki autorytet. Jego odejście jest bardzo dużą stratą dla polskiej fizyki.