Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie 2024

Logo Festiwalu Nauki i Sztuki w KrakowieProf. Marian Mięsowicz


Strona www Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie

Zapraszamy na XX Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie, który powraca po pięcioletniej przerwie!

Pod hasłem "Kraków miastem nauki i sztuki" w dniach 16-18 maja 2024 roku kampusy krakowskich uczelni i ośrodków naukowych otworzą się na wszystkich ciekawych magicznej mieszanki nauki i sztuki. Patronem Festiwalu w roku 2024 jest prof. Marian Mięsowicz – jeden z najwybitniejszych polskich fizyków, twórca krakowskiej szkoły fizyki wysokich energii. Prof. Mięsowicz związany z Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Jagiellońskim, a także z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie zasłużył się integrując krakowskie środowisko naukowe.

IFJ PAN jako współorganizator wydarzenia przygotował dla Państwa kilka atrakcji:

16 maja serdecznie zapraszamy do budynku przy ul. Piastowskiej 26a, gdzie będzie można odwiedzić Wystawę Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Zwiedzając wystawę będzie Państwo mogli nie tylko dowiedzieć się o badaniach prowadzonych w CERN, ale także zobaczyć elementy aparatury badawczej która była w nich używana. W godzinach 14:00-18:00 na miejscu będą obecni fizycy jądrowi, aby prezentować eksperymenty oraz opowiadać o fizyce, która się w nich kryje.

17 maja, w godzinach 10:30-14:00, IFJ PAN otworzy swoje laboratoria dla zwiedzających. Będziecie mieli okazję zobaczyć zaawansowane detektory i narzędzia badawcze oraz wysłuchać krótkich wykładów o eksperymentach, w których są one stosowane. Ze względów organizacyjnych wstęp do laboratoriów będzie możliwy tylko dla dorosłych.

Na 18 maja zapraszamy do Pałacu Potockich na ul. Rynku 20, gdzie odbędzie się debata w stylu kawiarni naukowej. Eksperci z dziedziny energetyki i fizyki jądrowej poruszą temat energetyki jądrowej jako istotnego elementu transformacji energetycznej. Będziecie Państwo mogli zadać pytania ekspertom by w miarę możliwości uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was kwestie energetyczne.

Dołączcie do nas na Festiwalu Nauki i Sztuki, aby poczuć fascynację tajemnicami Wszechświata jakie odkrywa nauka!

Atrakcje jakie przewidzieliśmy dla odwiedzających w dniu 17 maja 2024

 • Laboratorium - pokój kontrolny do zdalnej akwizycji danych w Obserawatorium Pierre Auger
  grupa do 5 os., godziny wejść 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15
 • Eksperymenty fizyki wysokich energi - ATLAS, LHCb, Belle, T2K, Pierre Auger, H.E.S.S
  grupy do 10 os., godziny wejść 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
 • Eksperymenty Zakładu Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych,
 • Eksperymenty Zakładu Struktury Jądra.
 • Adam Matyja - eksperyment ALICE (CERN).
 • Iza Ciepał - eksperyment HADES (GSI/FAIR).
 • Adam Kozela - eksperyment NNbar - oscylacje neutron anty-neutron.
 • Łukasz Iskra - eksperyment FIPPS (ILL).
 • Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych - pomiar prędkości mionów kosmicznych za pomocą układu detektorów scyntylacyjnych,
 • Zakład Reakcji Jądrowych i Procesów Hadronowych - badania oddziaływania w układach trzech nukleonów.
 • Laboratorium syntez nanomateriałów
  grupa do 5 os.
 • Pracownia mikroskopii polaryzacyjnej
  grupa do 7 os.
 • Laboratorium spektroskopii dielektrycznej
  grupa do 7 os.
 • Laboratorium cienkich warstw magnetycznych
  grupa do 10 os.
 • Laboratorium magnetyków molekularnych
  grupa do 10 os.
 • Laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej
  grupa do 6 os.
 • Laboratorium obrazowania 3D obiektów biologicznych
  grupa do 4 os.
 • Pracownia badań termicznych
  grupa do 7 os.
 • 11:00
  Prezentacja: "Kwarki i ich kombinacje - standardowe i egzotyczne"
  dr hab. Robert Kamiński, 20 min
 • 11:30
  Prezentacja: "Na początku było słowo, a potem pojawił się bitcoin. Badania języka naturalnego i rynku kryptowalut w IFJ PAN"
  dr hab. Jarosław Kwapień, 20 min
 • 12:00
  Prezentacja: "Galimatias czy jednak matematyczny wzór - fraktalne oblicze natury"
  dr hab. Paweł Oświęcimka, 20 min
 • 12:30
  Prezentacja: "Najbardziej ekstremalny płyn we Wszechświecie"
  dr hab. Radosław Ryblewski, 20 min
 • 13:30
  Prezentacja: "Teoria cząstek elementarnych - wszystko co zawsze chcieliście wiedzieć ale baliście się zapytać!"
  dr hab. Sebastian Sapeta, 20 min
 • Laboratorium Spektroskopii Ramanowskiej
  Tytuł prezentacji: ”Co mówią molekuły – w świecie laserów pracowni ramanowskiej”
  grupa do 5 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30
 • Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni
  Tytuł prezentacji: „Spektroskopia FTIR – czyli o Mona Lizie, przestępstwach i komórkach nowotworowych”
  grupa do 5 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30
 • Laboratorium Spektroskopii AFM-IR
  Tytuł prezentacji: „W głąb nanoświata – spektroskopia AFM–IR”
  grupa do 5 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30
 • Pracownia Tomografii Rezonansu Magnetycznego
  Tytuł prezentacji: „Nie tylko diagnostyka medyczna, czyli obrazowanie magnetyczno–rezonansowe w badaniach biomedycznych i materiałowych”
  grupa do 8 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30
 • Pracownia Laboratoryjnej Spektroskopii Rentgenowskiej
  Tytuł prezentacji: „Prezentacja pionierskiego laboratoryjnego układu umożliwiającego jednoczesne zastosowanie technik absorpcyjnej i emisyjnej spektroskopii rentgenowskiej”
  grupa do 5 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30
 • Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych
  Tytuł prezentacji: „Pracownia mikroskopii sił atomowych AFM”
  grupa do 5 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00 i 13:30
 • Zakład Fizyki Transportu Promieniowania (NZ61)
  Laboratorium Plasma Focus; grupy do 10 osób; godziny wejść: 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30
 • Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)
  Pracownia inżynierii monokryształów; grupy do 10 osób; godziny wejść: 11.00, 11.30, 12.00, 12:30, 13.00, 13.30
 • Zakład Fizykochemii Jądrowej (NZ64)
 • Prezentacja pt. "Jak znaleźć dowody zdarzeń radiacyjnych? - sztuczne izotopy promieniotwórcze w atmosferze"
  grupa do 5 os., godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:45, 12:30, 13:15
 • Prezentacja pt. "Wytwarzanie izotopów promieniotwórczych przy użyciu cyklotronu na potrzeby nauki, medycyny i przemysłu"
  grupa do 5 os., godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:45, 12:30, 13:15
 • Prezentacja pt. "Spektrometria całego ciała czyli identyfikacja izotopów promieniotwórczych w organizmie ludzkim"
  grupa do 5 os., godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:45, 12:30, 13:15
 • Zakład Spektrometrii Mas (NZ65)
  Zaklad Spektrometrii Mas; grupa do 6 osób; godziny wejść do pracowni: 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13.30
 • Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych
  Max. ilość osób na 1 wejście: 10
  Godziny wejśc: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
  - Prezentacja pt.: "Badania naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w środowisku: wysokoczułe pomiary ilościowe i jakościowe izotopów gamma promieniotwórczych oraz pomiary stężeń aktywności radonu i toronu wraz z ich produktami rozpadu"

Plakat