Inne premiery

Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN – historia i przebieg leczenia

Radioterapia protonowa jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych i precyzyjnych technik teleradioterapii wykorzystujących promieniowanie jonizujące. Zastosowanie wiązki protonowej w radioterapii to nowe możliwości w walce z nowotworami. Od 2011 r. radioterapii protonowej w IFJ PAN poddano już ponad 1400 pacjentów i liczba ta stale rośnie. Film przedstawia najważniejsze informacje związane z radioterapią protonową prowadzoną w CCB IFJ PAN, w tym wypowiedzi lekarzy odnośnie kwalifikacji pacjentów (zarówno dzieci i dorosłych) oraz proces przygotowania pacjentów do leczenia wiązką protonową.

Badamy tajemnice DNA

Film "Badamy tajemnice DNA" jest ok. 20 minutowym filmem popularnonaukowym. Przeznaczony jest dla starszej młodzieży szkolnej. Omawia badania DNA prowadzone w naszym Instytucie Fizyki Jądrowej PAN W zwięzły sposób opowiada o odkryciu struktury DNA, i w jaki sposób DNA przenosi informację genetyczną. Dowiadujemy się co to jest gen i w jaki sposób kodowana jest informacja dotycząca produkcji różnych białek potrzebnych w żywym organizmie. Dowiadujemy się też o prowadzonych w IFJ PAN badaniach nad mechanizmami naprawy DNA. Co prawda jest to "remake" filmu z 2007 roku, ale w naszym Instytucie nadal aktualne są techniki opisywane w filmie. Konsultantką naukową bieżącej, uaktualnionej wersji filmu była dr Agnieszka Panek.

Tajemniczy świat jąder atomowych

Film "Tajemniczy świat jąder atomowych" to tzw. "remake" filmu o tym samym tytule nakręconym w roku 2002. Przeznaczony jest dla starszej młodzieży szkolnej. Omawia strukturę materii, (cząsteczki, atomy). Pokazuje doświadczenie Ernesta Rutherforda, w którym odkrył on istnienie jądra atomowego. Widzimy też w jakich eksperymentach spektroskopowych bada się własności jądra atomowego. Dowiadujemy się też jak działają detektory germanowe promieniowania gamma i jak tworzy się widma wzbudzeń jąder atomowych.

O teorii i praktyce w fizyce cząstek elementarnych

Fizyka jest nauką doświadczalną. Jednak aby wyniki eksperymentów przyczyniały się do lepszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości, muszą im towarzyszyć badania teoretyczne. W tym filmie wyjaśniamy jak wyglądają takie badania dla najmniejszych znanych nam składników materii -cząstek elementarnych.

Fizyka ciała stałego

Film przedstawia badania prowadzone w NO3 IFJ PAN, ukazuje powiązania badań w obszarze fizyki ciała stałego z przedmiotami używanymi w życiu codziennym.

Laboratorium Badań Magnetycznych

Film zawiera informacje na temat budowy i zasady działania magnetometru typu SQUID oraz przedstawia materiały badane w zakładzie NZ37, czyli funkcjonalne magnetyki molekularne. Zaprezentowano również kilka doświadczeń z dziedziny magnetyzmu, niskich temperatur i nadprzewodnictwa. Pokazano skroplone gazy, takie jak azot i tlen, lewitację nadprzewodnika wysokotemperaturowego oraz ferrofluid- przykład cieczy magnetycznej.

Pracownia Nano-spektroskopii w podczerwieni

Nanospektroskopia w podczerwieni jest techniką łączącą mikroskopię sił atomowych ze spektrometrią absorpcyjną w podczerwieni (AFM-IR). W filmie pokazujemy budowę jedynego w Polsce spektrometru AFM-IR (system NanoIR-2), który pozwala nam na zobaczenie obiektów o rozmiarach milion razy mniejszych od główki szpilki. Ponadto przedstawiamy tematykę badawczą realizowaną w pracowni Nanospektroskopii w podczerwieni, a tym samym w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych. Zobaczymy też pomiar z użyciem systemu NanoIR-2.

Spektrometr Całego Ciała

Spektrometr Całego Ciała w IFJ PAN to jeden z dwóch tego typu spektrometrów w Polsce, w którym przedmiotem badań są izotopy znajdujące się w człowieku i emitujące promieniowanie gamma. W filmie otworzymy spektrometr (drzwi ważą 2 tony) i pokażemy jego wnętrze z perspektywy osoby poddanej pomiarom. Opowiemy o pierwszej osobie, która była „zmierzona” w SCC oraz odpowiemy na pytanie: jakie izotopy promieniotwórcze w jej organizmie zidentyfikowaliśmy i dlaczego właśnie te a nie inne.

Ku granicom poznania

Od tysięcy lat ludzie zadawali sobie pytania, jak powstał Wszechświat, jak powstały gwiazdy, Ziemia – z czego zbudowany jest cały ten świat, który widzimy wokół. Wielkim sukcesem ludzkości jest to, że wiemy jak odpowiadać na takie pytania. Te odpowiedzi są możliwe dzięki badaniom najmniejszych fragmentów materii: Badaniem atomów, ich jąder atomowych, a także badaniom cząstek elementarnych. Film przedstawia metody pracy fizyków jądrowych i fizyków cząstek, a także zasady prowadzenia eksperymentów z tych dziedzin. Śledzimy wielkie pytania, które towarzyszą ich pasjonującej pracy.