Warsztaty, praktyki

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych (International Masterclasses, Hands on Particle Physics) są corocznie organizowane przez Instytut we współpracy z International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) i Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) dla uczniów szkół średnich.
Program warsztatów obejmuje wykłady popularnonaukowe i samodzielną analizę danych. Uczestnicy podczas wykładów zapoznają się z podstawami fizyki cząstek elementarnych oraz metodami badań w niej wykorzystywanymi. Po wysłuchaniu wykładów uczniowie dokonują samodzielnej analizy najnowszych danych doświadczalnych jednego z eksperymentów korzystających z akceleratora LHC, a na zakończenie podczas wideokonferencji omawiają swoje wyniki z fizykami z CERN (w Szwajcarii) lub innego ośrodka badawczego oraz z uczniami z innych krajów, którzy wykonywali to samo ćwiczenie.Praktyki studenckie IFJ PAN Particle Physics Summer Student Programme

Praktyki studenckie IFJ PAN Particle Physics Summer Student Programme

Praktyki studenckie IFJ PAN Particle Physics Summer Student Programme cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
Program praktyk trwa cztery tygodnie i jest podzielony na dwie części: w pierwszym tygodniu dla wszystkich uczestników odbywają się wykłady oraz ćwiczenia; pozostałe trzy tygodnie poświęcone są na realizację indywidualnych projektów, gdzie uczestnicy pracują w małych grupach pod okiem pracowników Instytutu. W ostatnim dniu praktyk organizowana jest mini-konferencja, podczas której wszystkie zespoły prezentują swoje wyniki.