Droga Neokatechumenalna narodziła się w 1964 r., w czasie trwania Soboru Watykańskiego II. Jej inicjatorem jest Francisco „Kiko” Arguello, utalentowany artysta malarz. Przekonany o tym, że Chrystus jest obecny w cierpieniu ostatnich tej ziemi, zamieszkał wśród najbiedniejszych w barakach Palomeras Altas, na peryferiach Madrytu. Tam poznał Carmen Hernandez i oboje, żyjąc w środowisku biedaków, czuli się przynagleni do znalezienia jakiejś formy przepowiadania kerygmatyczno-katechetycznego, pozwalającego na formację małej wspólnoty chrześcijańskiej. Głoszone przez nich Słowo Dobrej Nowiny stawało się ciałem wśród ludzi biednych, przyjmujących je z radością i doprowadziło do narodzenia się wspólnoty sprawującej liturgie, będące pełną radości odpowiedzią na nie ludzi, którzy pełni grzechów, błogosławili Pana za to, że na nich wejrzał i zaczął zmieniać ich życie.

Ta pierwsza wspólnota, ukazująca miłość Chrystusa Ukrzyżowanego do grzeszników, stała się ziarnem, które dzięki ówczesnemu biskupowi Madrytu, Mons. Casimiro Morcillo, zostało posiane w parafiach Madrytu, a później Rzymu i innych krajów. Kiko Arguello, Carmen Hernandez i ksiądz Mario Pezzi są teraz odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną, która jest już obecna w 120 narodach na pięciu kontynentach. W roku 2008 został zatwierdzony Statut Drogi Neokatechumenalnej, który jest oficjalnym dokumentem Kościoła katolickiego uznającym Neokatechumenat za „sposób diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary”.

Do Polski Droga Neokatechumenalna dotarła w roku 1975 dzięki jezuicie o. Alfredowi Cholewińskiemu, który spotkał się nią w czasie studiów w Rzymie. Pierwsze wspólnoty powstały w Lublinie, a potem w Łodzi, Warszawie i stopniowo w całej Polsce. W Krakowie zgody na głoszenie katechez udzielił kardynał Karol Wojtyła. Do parafii Matki Bożej Częstochowskiej Drogę zaprosił o. Niward Karsznia w roku 1985. Od tego czasu w naszej parafii co roku głoszone są katechezy i powstają nowe wspólnoty.

O tym czym jest Droga Neokatechumenalna dla każdego człowieka i dla parafii najlepiej mówią słowa Kiko Arguello: „Pan wezwał nas, byśmy weszli na drogę nawrócenia, poprzez którą pozwala nam w katechumenacie pochrzcielnym odkryć ogromne bogactwa naszej wiary. W katechumenacie tym powoli, etap za etapem, stopień za stopniem, możemy dojść aż do wód wiecznej odnowy, aby chrzest, którego kiedyś udzielił nam Kościół, mógł stać się poprzez naszą akceptację sakramentem zbawienia i Dobrą Nowiną dla ludzkości. Z katechumenatem w centrum duszpasterstwa parafii otwiera się droga inicjacji chrześcijańskiej, która daje początek duszpasterstwu ewangelizacji dorosłych, rodząc do wiary tylu naszych braci, którzy dzisiaj żyją chrześcijaństwem zwyczajowym, i dając ludziom, którzy żyją zanurzeni w świecie zsekularyzowanym, możliwość spotkania się z Panem Naszym, Jezusem, poprzez wspólnoty chrześcijańskie przeżywające swoją wiarę w postaci dojrzałej: miłości w wymiarze krzyża i doskonałej jedności.”