Model pożaru lasu

Na stronie tej znajduje się prosty program symulujący pożar lasu pozar.exe.

Jest on załącznikiem do artykułu Marii Massalskiej-Arodź "O trzęsieniach ziemi, pożarach i korkach ulicznych", który ukazał się w numerze 75 (zima 2001) czasopisma "Foton".

Jan.Krawczyk@ifj.edu.pl


Last modified: 10.08.2005 - 13:27