Ogłoszenia o sprzedaży

Regulamin zbywania składników majątku ruchomego Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Regulamin zasad najmu i dzierżawy nieruchomości będących w posiadaniu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Regulamin określający sposób postępowania orazprowadzenia przetargów na sprzedaż odpadu – złomu stalowego i kolorowego, wytworzonego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Aktualne

Znak sprawy: DZI.261.S.3.2024
Najem powierzchni 45,00 m2 dachu oraz powierzchni 21,00 m2 pomieszczeń w nadbudówce na dachu budynku numer 4 IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28.06.2024, godz. 10:30
Nowy termin składania ofert: 01.07.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie [doc] [pdf]
 • Warunki udziału w przetargu [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu najmu [doc] [pdf]
 • Załącznik graficzny 3.1 [png]
 • Załącznik graficzny 3.2 [png]
 • Formularz oferty [doc] [pdf]
 • Istotne postanowienia umowy [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania [doc] [pdf]
 • Wynik [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.S.2.2024
Najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem pod automaty sprzedające napoje i słodycze w hallu budynku głównego nr 5 i w hallu budynku CCB IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03.04.2024, godz. 11:00

 • Ogłoszenie [doc] [pdf]
 • Warunki udziału w przetargu [doc] [pdf]
 • Formularz oferty [doc] [pdf]
 • Istotne postanowienia umowy [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji [doc] [pdf]
 • Budynek główny [jpg]
 • Budynek CCB - automat [pdf]
 • Budynek CCB - zdjęcia [jpg] [jpg]
 • Wynik [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.S.1.2024
Najem powierzchni 44,40 m2 dachu budynku numer 4 IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03.04.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie [doc] [pdf]
 • Warunki udziału w przetargu [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu najmu [doc] [pdf]
 • Załącznik graficzny 3.1 [png]
 • Załącznik graficzny 3.2 [png]
 • Formularz oferty [doc] [pdf]
 • Istotne postanowienia umowy [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji [doc] [pdf]
 • Wynik [doc] [pdf]