Konkursy na podstawie zebranych ofert

Aktualne

Znak sprawy: DZI.261.61.2024
Dostawa fabrycznie nowego agregatu wody lodowej (Chiller) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19.06.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.60.2024
Dostawa elementów meblowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 18.06.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.59.2024
Dostawa i montaż dygestorium dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.06.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 12.06.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.58.2024
Dostawa zasilacza wysokiego napięcia do detektorów scyntylacyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.05.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.57.2024
Usługa konserwacji, serwis szafy klimatyzacji precyzyjnej oraz agregatu wody lodowej w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.06.2024, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zakres zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o dysponowaniu osobami: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.53.2024
Serwis dwupłaszczyznowego rentgenowskiego systemu pozycjonowania pacjenta na stanowisku radioterapii oka przy cyklotronie Proteus w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13.06.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.55.2024
Dostawa materiałów wentylacyjnych wykonanych z materiału PCV dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14.06.2024, godz. 09:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zestawienie materiałów: [xls]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.49.2024
Dostawa dwóch fabrycznie nowych pomp próżniowych, bezolejowych typu roots(a) dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06.06.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 04.06.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.44.2024
Sukcesywna dostawa gazów sprężonych dla IFJ PAN w Krakowie z podziałem na 2 zadania
Termin składania ofert: 24.05.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - Zadanie 1: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - Zadanie 2: [doc] [pdf]
 • Zdjęcia: [zip]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 17.05.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.42.2024
Zakup i dostawa odzieży roboczej z logotypem dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23.05.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.39.2024
Dostawa elementów systemu gazowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16.05.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.37.2024
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika ogrodniczego wielofunkcyjnego wraz z osprzętem dla Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 09.05.2024, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczny: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.36.2024
Świadczenie usług wywozu, transportu i utylizacji odpadów szkodliwych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 25.04.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 23.04.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.35.2024
Dostawę fabrycznie nowego ciągnika ogrodniczego wielofunkcyjnego z podziałem na dwa zadania dla Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 25.04.2024, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczny: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 19.04.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Nowy formularz techniczny: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.33.2024
Świadczenie usługi wykonania filmu popularnonaukowego o badaniach naukowych z zakresu radioterapii protonowej w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Termin składania ofert: 19.04.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.04.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.32.2024
Dostawa dygestorium szczelinowego z komorą ceramiczną dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.04.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.31.2024
Dostawa komory laminarnej do pracy z cytostatykami dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.04.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 09.04.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.29.2024
Usługi serwisowe, przeglądy okresowe, konserwację i naprawy grupy zasilaczy awaryjnych UPS w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26.03.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Zakres zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 22.03.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.26.2024
Dostawa i montaż klimatyzatora oraz wykonanie instalacji klimatyzacji dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 12.03.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 07.03.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Rysunek - odprowadzenie skroplin: [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.18.2024
Usługa serwisowa na przeglądy zasilaczy awaryjnych UPS AROS SM2O/A0 – 2 sztuki wraz z wymianą akumulatorów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 16.02.2024, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.19.2024
Sukcesywna dostawa środków czystości dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15.02.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 09.02.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.16.2024
Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09.02.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Wykaz urządzeń: [doc] [pdf]
 • Wykaz materiałów: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o dysponowaniu osobami: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.15.2024
Wykonanie przeglądu drzewostanu na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Termin składania ofert: 07.02.2024, godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 09.02.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Plan - załącznik 2a: [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wykaz wykonanych prac: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o dysponowaniu osobami: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 01.02.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 05.02.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 07.02.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.14.2024
Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07.02.2024, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.11.2024
Sukcesywna dostawa specjalistycznych odczynników typu Sigma Aldrich dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26.01.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 23.01.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.7.2024
Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 23.01.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.5.2024
Sukcesywna dostawa zadrukowanych kopert, pism przewodnich i naklejek adresowych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 19.01.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.3.2024
Sukcesywna dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży i obuwia laboratoryjnego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.01.2024, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.2.2024
Dostawa umundurowania i obuwia służbowego dla wartowników IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.01.2024, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 04.01.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.1.2024
Świadczenie usługi prania dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 11.01.2024, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.127.2023
Zakup i dostawa dwóch nowych komputerów stacjonarnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05.01.2024, godz. 11:30
Nowy termin składania i otwarcia ofert: 08.01.2023, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 04.01.2024 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]
 • Wynik II: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.126.2023
Świadczenie usługi prania z podziałem na dwa zadania dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28.12.2023, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - zadanie I: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy - zadanie II: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik - zadanie I: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie - zadanie II: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.123.2023
Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 28.12.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 20.12.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.118.2023
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 30.11.2023, godz. 9:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 28.11.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.115.2023
Modernizacja i naprawa Systemu Kontroli Dostępu z wymianą oprogramowania w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 24.11.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.112.2023
Zakup i dostawa nowych komputerów dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.11.2023, godz. 11:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik - zad. I: [doc] [pdf]
 • Wynik - zad. II: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie - zad. I: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.111.2023
Dostawa i montaż drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych w budynku numer 5 IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22.11.2023, godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Rzut - pom. nr 5217: [pdf]
 • Zestawienie stolarki: [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz techniczno-cenowy: [xls]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.11.2023 r.: [doc] [pdf]
 • Nowe zestawienie stolarki: [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.109.2023
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 15.11.2023, godz. 9:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Formularz cenowy: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.103.2023
Usługa serwisowa systemu sterowania i kontroli terapii na stanowisku radioterapii protonowej nowotworów oka przy cyklotronie Proteus w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07.11.2023, godz. 10:30

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZI.261.102.2023
Dostawa ciekłego azotu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07.11.2023, godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [doc] [pdf]
 • Wymagania ofertowe: [doc] [pdf]
 • Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Oświadczenie o przeciwdziałaniu agresji: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]