Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.5.2021
Usługa cateringowa konferencji „XXVIII Cracow Epiphany Conference on Recent Advances in Astroparticle Physics” w dniach 10-14 stycznia 2022 roku
Termin składania ofert: 02-12-2021, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  • Wynik: [doc]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.4.2021
Kolacja na konferencję „XXVIII Cracow Epiphany Conference on Recent Advances in Astroparticle Physics” w dniu 12 lub 13 stycznia 2022 roku
Termin składania ofert: 02-12-2021, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  • Wynik: [doc]