Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.10.2023
Usługa cateringowa dla warsztatów „XFELs for Beginners” w dniach 12-13 października 2023 roku.
Termin składania ofert: 22-09-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.9.2023
Zakwaterowanie uczestników praktyk letnich Particle Physics Summer Student Programme IFJ PAN w terminie 08.07-06.08.2023 r.
Termin składania ofert: 23-06-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.8.2023
Usługa noclegowa, wyżywienie i wynajem sali konferencyjnej na Szkołę Fizyki Cząstek „TESHEP2023” w dniach 14-22 lipca 2023
Termin składania ofert: 29-05-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Odpowiedź na pytanie - 25.05.2023: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.4.2023
Współorganizacja konferencji – Summer School of Plasma Diagnostics: PhDiaFusion 2023 w terminie 19 – 23 czerwca 2023 r.
Termin składania ofert: 04-05-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.7.2023
Zakwaterowanie uczestników konferencji „4th International Symposium on Operational and Stochastic Methods in Fractional Dynamics ” w terminie 5-9 września 2023 r.
Termin składania ofert: 04-05-2023, do godz. 16:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Odpowiedź na pytanie - 27.04.2023: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.5.2023
Obsługa konferencji Euro-Labs w terminie 9-11.10.23
Termin składania ofert: 26-04-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.6.2023
Usługa cateringowa na zebranie "P-ONE Spring Meeting 2023” w dniach 8-12 maja 2023 roku
Termin składania ofert: 21-04-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.3.2023
Usługa jednostronnego pokrycia metaliczną warstwą refleksyjną 26 paneli szklanych
Termin składania ofert: 29-03-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.2.2023
Usługa jednostronnego pokrycia metaliczną warstwą refleksyjną 34 paneli szklanych
Termin składania ofert: 23-02-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Umowa: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2023
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-02-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Odpowiedź na pytanie - 09.02.2023: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]