Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.3.2023
Usługa jednostronnego pokrycia metaliczną warstwą refleksyjną 26 paneli szklanych
Termin składania ofert: 29-03-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.2.2023
Usługa jednostronnego pokrycia metaliczną warstwą refleksyjną 34 paneli szklanych
Termin składania ofert: 23-02-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Umowa: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2023
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-02-2023, do godz. 12:00

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty: [doc] [pdf]
 • Załącznik nr 3 - Wzór umowy: [doc] [pdf]
 • Odpowiedź na pytanie - 09.02.2023: [doc] [pdf]