Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.2.2022
Obsługa gastronomiczna warsztatów sieci COST FIT4NANO w dniach 11-13 lipca 2022 r.
Termin składania ofert: 29-06-2022, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2022
Usługa noclegowa dla uczestników praktyk letnich Particle Physics Summer Student Programme IFJ PAN w terminie 02.07-31.07.2022 r.
Termin składania ofert: 15-06-2022, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [doc] [pdf]
  • Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne: [doc] [pdf]