Zamówienia z dziedziny nauki, z zakresu kultury oraz na usługi społeczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.NKS.260.2.2021
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-05-2021, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne: [docx] [pdf]
  • Wzór umowy: [docx] [pdf]
  • Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  • Odpowiedzi na zapytania - 12.05.2021: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.NKS.260.1.2021
Dostawa klimatyzatora dla drugiej szafy sterowniczej prototypu teleskopu SST-1M
Termin składania ofert: 17-03-2021, do godz. 12:00

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki: [doc] [pdf]
  • Klimatyzator: [docx] [pdf]