Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.260.19.2022
Dostawa konfokalnego mikroskopu ramanowskiego dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 13-07-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 484 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 07.07.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.17.2022
Dostawa dwóch próżniowych zestawów pompowych, przeznaczonych do pompowania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 22-08-2022, do godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3.1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 18.07.2022: [doc] [pdf]
 • Zalacznik nr 1 do odpowiedzi na pytania: [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.18.2022
Dostawa części eksploatacyjnych do cyklotronu dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 30-06-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 141 902,64 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.16.2022
Dostawa wektorowego analizatora obwodów z zestawem kalibracyjnym i przewodami pomiarowymi dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 09-06-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 600 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 06.06.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.15.2022
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 25-05-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 200 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2.1: [xls]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 23.05.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.14.2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 20-06-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Zadania nr 1: 49 500,00 zł brutto;
- Zadania nr 2: 120 500,00 zł brutto;
- Zadania nr 3: 94 500,00 zł brutto;
- Zadania nr 4: 19 999,98 zł brutto;
- Zadania nr 5: 5 500,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • PassMark CPU: [pdf]
 • PassMark GPU: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1A: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1B: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1C: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1D: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1E: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc]
  Załącznik nr 3.1: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.13.2022
Dostawa sześciu pomp próżniowych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 16-05-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 217 896,70 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.12.2022
Wymiana dźwigu osobowego i dwóch dźwigów osobowo-towarowych oraz instalacja dwóch platform przyschodowych w budynkach Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
Termin składania ofert: 19-05-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 100 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [pdf] [Załączniki do PFU]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 09.05.2022: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 11.05.2022: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 12.05.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.10.2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 14-04-2022, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 15-04-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Zadania nr 1: 75 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 2: 52 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1A: [pdf]
  Załącznik nr 1B: [pdf]
  Załącznik nr 1C: [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SWZ: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.8.2022
Dostawa szybkiej kamery z kontrolerem czasu dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 06-04-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 149 700,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 04.04.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.1.2022
Świadczenie usług doradztwa podatkowego dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 07-04-2022, do godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.5.2022
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 14-03-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 313 200,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Zmiana treści SWZ: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja treści SWZ - 14.03.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.7.2022
Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem do współpracy z tomografem MR 9.4T dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-04-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 290 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.6.2022
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 02-03-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 390 600,00 zł netto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [pdf]
  Załącznik nr 1.1: [pdf]
  Załącznik nr 1.1a: [pdf]
  Załącznik nr 1.1b: [pdf]
  Załącznik nr 1.1c: [pdf]
  Załącznik nr 1.1d: [pdf]
  Załącznik nr 1.1e: [pdf]
  Załącznik nr 1.2a: [xls]
  Załącznik nr 1.2b: [pdf]
  Załącznik nr 1.2c: [xls]
  Załącznik nr 1.3: [pdf]
  Załącznik nr 1.4: [pdf]
  Załącznik nr 1.4a: [pdf]
  Załącznik nr 1.4a2: [pdf]
  Załącznik nr 1.4a3: [pdf]
  Załącznik nr 1.4b: [pdf]
  Załącznik nr 1.4b2: [pdf]
  Załącznik nr 1.4b3: [pdf]
  Załącznik nr 1.5a: [pdf]
  Załącznik nr 1.5b: [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.4.2022
Dostawa mikroskopu do reometru dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 28-02-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 280 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.3.2022
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 17-02-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 390 600,00 zł netto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [pdf]
  Załącznik nr 1.1: [pdf]
  Załącznik nr 1.1a: [pdf]
  Załącznik nr 1.1b: [pdf]
  Załącznik nr 1.1c: [pdf]
  Załącznik nr 1.1d: [pdf]
  Załącznik nr 1.1e: [pdf]
  Załącznik nr 1.2a: [xls]
  Załącznik nr 1.2b: [pdf]
  Załącznik nr 1.2c: [xls]
  Załącznik nr 1.3: [pdf]
  Załącznik nr 1.4: [pdf]
  Załącznik nr 1.4a: [pdf]
  Załącznik nr 1.4a2: [pdf]
  Załącznik nr 1.4a3: [pdf]
  Załącznik nr 1.4b: [pdf]
  Załącznik nr 1.4b2: [pdf]
  Załącznik nr 1.4b3: [pdf]
  Załącznik nr 1.5a: [pdf]
  Załącznik nr 1.5b: [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Modyfikacja treści SWZ: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ - 14.02.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.26.2021
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 13-01-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Zadania nr 1: 52 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 2: 51 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 3: 58 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 4: 19 999,98 zł brutto;
- Zadania nr 5: 9 999,99 zł brutto;
- Zadania nr 6: 9 999,99 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • PassMark CPU: [pdf]
 • PassMark GPU: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1A: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1B: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1C: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1D: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1E: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1F: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]
 • Wynik po ponownej ocenie ofert w zadaniu nr 1: [doc] [pdf]
 • Wynik po ponownej ocenie ofert w zadaniu nr 1: [doc] [pdf]