Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.260.33.2022
Sukcesywne dostawy oryginalnych, fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 06-12-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 230 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 02.12.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.34.2022
Dostawa helowego detektora wycieków dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 01-12-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 248 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SWZ - 28.11.2022: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.28.2022
Usługia serwisowania sprężarek dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-11-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 551 445,90 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 14.11.2022: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SWZ - 17.11.2022: [doc] [pdf]
 • Nowy załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.31.2022
Dostawa maszyny wytrzymałościowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 03-11-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 276 036,60 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.29.2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 14-11-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Zadania nr 1: 52 400,00 zł brutto;
- Zadania nr 2: 94 200,00 zł brutto;
- Zadania nr 3: 51 800,00 zł brutto;
- Zadania nr 4: 19 999,98 zł brutto;
- Zadania nr 5: 9 999,00 zł brutto;
- Zadania nr 6: 9 999,00 zł brutto;
- Zadania nr 7: 9 999,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • PassMark CPU: [pdf]
 • PassMark GPU: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1A: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1B: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1C: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1D: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1E: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1F: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1G: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3.1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 07.11.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.30.2022
Współorganizacja konferencji RADON in the ENVIRONMENT 2023
Termin składania ofert: 24-10-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 574 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 20.10.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.27.2022
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-11-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
IFJ PAN - 18 819 000,00 zł brutto
IF PAN - 1 084 555,49 zł brutto
IKiFP PAN - 700 000,00 zł brutto
ISEZ PAN - 191 700,00 zł brutto
IFR PAN - 245 000,00 zł brutto

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3.1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie: [pdf]
 • Modyfikacja SWZ: [doc] [pdf]
 • Nowa specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Nowy załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Nowy załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.25.2022
Dostawa maszyny wytrzymałościowej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 10-10-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 276 036,60 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 06.10.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.26.2022
Dostawa dwóch próżniowych zestawów pompowych, przeznaczonych do pompowania helu dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-10-2022, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 861 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia: [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3.1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 04.10.2022: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na pytania - 12.10.2022: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]