Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.260.8.2021
Dostawa systemu dozymetrii optoluminescencyjnej OSL dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-06-2021, do godz. 10:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.06.2021 r.: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.7.2021
Dostawa części eksploatacyjnych do systemu terapii Proteus 235 oraz cyklotronu C 230
Termin składania ofert: 05-07-2021, do godz. 10:00

Znak sprawy: DZP.260.3.2021
Współorganizacja konferencji IM2022/NEUDOS-14
Termin składania ofert: 31-05-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 07-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 925 582,80 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 24.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SWZ - 27.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 02.06.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.9.2021
Dostawa plastikowych detektorów scyntylacyjnych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 20-05-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 182 500,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 13.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.4.2021
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 220 433,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
 • Zmiana treści SWZ: [docx] [pdf]
 • NOWY załącznik nr 4: [docx] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.6.2021
Dostawa spektrometru masowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 750 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 27.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.5.2021
Dostawa zautomatyzowanego analizatora sorpcji fizycznej wraz z komponentami
Termin składania ofert: 28-04-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 05-05-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 258 300,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SIWZ- 27.04.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.2.2021
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej
Termin składania ofert: 16-03-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 18-03-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 313 200,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia przetwarzania danych osobowych: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 11.03.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Zmiana treści SIWZ: [docx] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 15.03.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.1.2021
Dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk na potrzeby laboratorium ICPMS
Termin składania ofert: 22-02-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 25-02-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 700 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [zip]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Rzuty piwnica, parter: [pdf]
 • Rzuty I piętro, poddasze: [pdf]
 • Ścianka clean room: [pdf]
 • Dodatkowe informację wynikające z pytań do treści SIWZ poprzedniego postępowania nr DZP-271-29/20 : [docx]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.02.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Zmiana treści SIWZ: [docx] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 22.02.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • NOWY załącznik nr 3: [docx] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP-271-28/20
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 09-02-2021, do godz. 11:00

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [docx] [pdf]