Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.260.43.2023
Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 0 IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.23.2023
Dostawy energii elektrycznej dla IFJ PAN, IF PAN, IKiFP PAN, ISEZ PAN, IFR PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.42.2023
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym typu RE-2000 (Mirion Technologies (Rados) Oy)

Znak sprawy: DZP.260.41.2023
Świadczenie usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix

Znak sprawy: DZP.260.37.2023
Wsparcie IFJ PAN w przygotowaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Szwecji

Znak sprawy: DZP.260.36.2023
Sukcesywne dostawy materiałów stalowych dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.26.2023
Dostawa mebli laboratoryjnych dla Pracowni Izotopowej klasy III w IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.32.2023
Dostawa digitizerów systemu akwizycji danych DSSSD dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.33.2023
Dostawa wysokoczułej kamery EMCCD dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.31.2023
Dostawa systemu akwizycji danych dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.34.2023
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.30.2023
Wykonywanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw instalacji wentylacji i klimatyzacji

Znak sprawy: DZP.260.29.2023
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T

Znak sprawy: DZP.260.28.2023
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.22.2023
Wsparcie IFJ PAN w przygotowaniu i odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Szwecji

Znak sprawy: DZP.260.25.2023
Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.20.2023
Dostawa przystawki do mikroskopu sił atomowych dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.27.2023
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T

Znak sprawy: DZP.260.18.2023
Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, wentylacyjnych i stalowych dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.21.2023
Serwis techniczny zintegrowanego układu skraplania helu w magnesie nadprzewodnikowym systemu obrazowania MR Bruker Biospec 9.4T

Znak sprawy: DZP.260.12.2023
Wykonywanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw instalacji wentylacji i klimatyzacji

Znak sprawy: DZP.260.19.2023
Konserwacja i serwis nowych urządzeń dźwigowych dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.14.2023
Dostawa pompy próżniowej dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.10.2023
Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.15.2023
Dostawa spektrometru masowego dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.11.2023
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.16.2023
Dostawa pompy próżniowej turbomolekularnej dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.13.2023
Dostawa części eksploatacyjnych do systemu Proteus 235 dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.8.2023
Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych dla IFJ PAN w Krakowie - część druga

Znak sprawy: DZP.260.9.2023
Organizacja międzynarodowej konferencji - „Zakopane School of Physics 2023” w Zakopanem w terminie 23 maja - 27 maja 2023 r. dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.6.2023
Konserwacja i serwis urządzeń dźwigowych dla IFJ PAN w Krakowie

Znak sprawy: DZP.260.5.2023
Dostawa cewki objętościowej RF, kwadraturowej do badań ex vivo i materiałowych w tomografie MR 9.4T dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.7.2023
Dostawa modułów podwójnych do pomiarów cząstek alfa dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.4.2023
Dostawa cytometru przepływowego dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.2.2023
Świadczenie usług serwisowania Systemu Tomografii Komputerowej

Znak sprawy: DZP.260.3.2023
Dostawa modułów podwójnych do pomiarów cząstek alfa dla IFJ PAN

Znak sprawy: DZP.260.1.2023
Dostawa cewki objętościowej RF, kwadraturowej do badań ex vivo i materiałowych w tomografie MR 9.4T dla IFJ PAN


Plan postępowań o udzielenie zamówień