Zamówienia publiczne

Aktualne

Znak sprawy: DZP.260.25.2021
Dostawa pojazdu elektrycznego do transportu zbiornika z cieczą kriogeniczną
Termin składania ofert: 25-11-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 182 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Zbiornik azotowy: [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.24.2021
Dostawa pojazdu elektrycznego do transportu zbiornika z cieczą kriogeniczną
Termin składania ofert: 04-11-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 182 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Rysunek: [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 29.10.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 02.11.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.23.2021
Usługi ubezpieczeniowe dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 20-10-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Zadania nr 1: 58 000,00 zł netto;
- Zadania nr 2: 49 000,00 zł netto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1A: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1B: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4A: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4B: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1A-a: [pdf]
  Załącznik nr 1B-a: [xls]
  Załącznik nr 1B-b: [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.21.2021
Świadczenie usług serwisowania Systemu OIS/TPS/Citrix
Termin składania ofert: 14-09-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 20-09-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 594 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Umowa podpowierzenia: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Zmiana treści SWZ: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 17.09.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Nowy Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.15.2021
Dostawa energii elektrycznej dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 04-10-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 7 995 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 23.09.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.17.2021
Dostawa spektrometru wraz z przystawką dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 04-08-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 470 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 02.08.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.18.2021
Dostawa sprzętu komputerowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 27-08-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- Zadania nr 1: 65 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 2: 118 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 3: 110 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 4: 95 600,00 zł brutto;
- Zadania nr 5: 55 000,00 zł brutto;
- Zadania nr 6: 12 230,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • PassMark CPU: [pdf]
 • PassMark GPU: [pdf]
 • PassMark multiCPU: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1A: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1B: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1C: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1D: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1E: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 1F: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Odpowiedź na zapytanie - 16.08.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.19.2021
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku nr 11 (CCB) oraz 12 (GANTRY) w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 02-08-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 172 570,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.16.2021
Dostawa 5 zasilaczy prądu stałego 30V-340A dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 26-07-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 02-08-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 221 400,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 19.07.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Modyfikacja treści SWZ: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.14.2021
Dostawa płyt do napromieniania piersi i płuc dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 15-07-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 125 000 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.11.2021
Wykonanie przeglądów serwisowych, konserwacji oraz bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku nr 11 (CCB) oraz 12 (GANTRY) w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-07-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 172 570,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.10.2021
Dostawa detektora pikselowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 29-07-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 123 000 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.13.2021
Usługa serwisowa systemów chłodniczych systemu Proteus 235 wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych i niektórych części zapasowych w IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 05-07-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 68 000 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
  Zestawienie agregatów wody lodowej i szaf: [xls]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.12.2021
Dostawa płyt do napromieniania piersi i płuc dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 01-07-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 125 000 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Unieważnienie: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.8.2021
Dostawa systemu dozymetrii optoluminescencyjnej OSL dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 21-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 670 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 16.06.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [docx] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.7.2021
Dostawa części eksploatacyjnych do systemu terapii Proteus 235 oraz cyklotronu C 230
Termin składania ofert: 05-07-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 580 000 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [doc] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SWZ- 24.06.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
 • Nowy Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.3.2021
Współorganizacja konferencji IM2022/NEUDOS-14
Termin składania ofert: 31-05-2021, do godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 07-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 925 582,80 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 24.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania i zmiana treści SWZ - 27.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Nowy Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 02.06.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.9.2021
Dostawa plastikowych detektorów scyntylacyjnych dla IFJ PAN
Termin składania ofert: 20-05-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 182 500,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 4: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 5: [doc] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 13.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [doc] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]

Znak sprawy: DZP.260.4.2021
Sukcesywne dostawy kaset dozymetrycznych do odczytu w automatycznym czytniku termoluminescencyjnym dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 08-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 220 433,00 zł brutto.

Znak sprawy: DZP.260.6.2021
Dostawa spektrometru masowego dla IFJ PAN w Krakowie
Termin składania ofert: 07-06-2021, do godz. 10:00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 750 000,00 zł brutto.

 • Ogłoszenie: [pdf]
 • Specyfikacja: [docx] [pdf]
 • Załączniki:
  Załącznik nr 1: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 2: [doc] [pdf]
  Załącznik nr 3: [docx] [pdf]
  Załącznik nr 4: [docx] [pdf]
 • Odpowiedzi na zapytania - 27.05.2021 r.: [doc] [pdf]
 • Informacja z otwarcia ofert: [docx] [pdf]
 • Wynik: [doc] [pdf]