Ochrona danych osobowych w IFJ PAN

Od 25 maja br. Instytut Fizyki Jądrowej działa zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w IFJ PAN jest Małgorzata Reś-Gunia.

Kontakt:
e-mail: dpo@ifj.edu.pl
tel. 12/ 662 80 80

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).