Zasady korzystania z komunikatorów internetowych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi używania komunikatorów internetowych uprzejmie informuję, że:

  • IFJ PAN zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z deweloperem aplikacji Zoom i korzystanie z ww. oprogramowania przez pracowników IFJ PAN odbywa się na podstawie przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych;
  • korzystanie z usług innych dostawców jest możliwe wyłącznie po przeanalizowaniu bezpieczeństwa informacji oraz zawarciu stosownych umów;
  • niedopuszczalne jest korzystanie z prywatnych kont w celach służbowych oraz kupowanie dostępu do niezweryfikowanych przez IFJ PAN komunikatorów internetowych na własną rękę i wykorzystywanie ich w działalności IFJ PAN.

Informacje na temat posiadanych przez IFJ PAN licencji, które można wykorzystywać do pracy zdalnej oraz instrukcja znajdują się na stronie: https://dsk.ifj.edu.pl/guides/online/

Organizując jakiekolwiek wydarzenie (konferencje, warsztaty, wykłady, konkursy itp.) za pomocą komunikatora internetowego należy poinformować użytkowników o tym, że odbiorcą ich danych osobowych będzie właściciel platformy Zoom, na podstawie stosownej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

W celu przygotowania właściwej klauzuli informacyjnej dla nowych wydarzeń niezbędny jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.