Seminaria IFJ PAN

Dyrektor IFJ PAN serdecznie zaprasza wszystkich pracowników naukowych i doktorantów na Seminaria Instytutowe, które odbywają się w czwartki o godzinie 11:00 w Auli IFJ PAN.

Propozycje tematów oraz terminów wygłaszania referatów prosimy zgłaszać na adres seminarium@ifj.edu.pl.

23 maja 2024, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Collective and single-particle properties of exotic atomic nuclei studied by measurement of gamma-rays"
dr Michał Ciemała (IFJ PAN)

Archiwum seminariów od 2021

Archiwum seminariów 2004-2020


Seminarium dla młodych


Seminarium CCB IFJ PAN


Seminarium Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria FAIR


Seminaria Oddziałowe

Seminaria Oddziału I

21 maja 2024, godz. 10:00, Aula IFJ PAN

"Machine learning based event reconstruction for the MUonE experiment"
Miłosz Zdybał

Seminaria Oddziału II

Seminaria Oddziału III

28 maja 2024, godz. 11:00, Sala 4003 „Rada Naukowa”, parter „wieżowca”

tryb hybrydowy online via ZOOM
"Wpływ czynników molekularnych na dynamikę molekularną farmaceutyków amorficznych i układów o różnym stopniu złożoności strukturalnej badanej metodą szerokopasmowej spektroskopii dielektrycznej (BDS"
dr Marzena Rams-Baron (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Seminaria Oddziału IV

Seminaria Oddziału V

Seminaria Oddziału V i VI - PEGAN

22 maja 2024, godz. 11:00, Aula IFJ PAN

"Study of medical radionuclides at IFJ PAN"
mdr Arshiya Anees Ahmed (NZ64)


Seminaria "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna"

Archiwum wcześniejszych seminariów


Seminaria Zakładowe

Zakład Teorii Cząstek (NZ42)

22 maja 2024, godz. 13:00, sala seminaryjna IV piętro

"Entropy of Quantum Entanglement"
prof. Karol Zyczkowski (Jagiellonian University, Cracow; Center for Theoretical Physics, Warsaw)


Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego


Środowiskowe Seminarium Fizyki Wysokich Energii "Białasówka"

24 maja 2024, godz. 10:15, AGH WFiIS pok. 104 D11

"Longitudinal spin polarization in a thermal model with dissipative corrections"
Amaresh Jaiswal


Seminaria Naukowe Instytutu Botaniki PAN


Posiedzenia Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego


Wykłady Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków - JCET


Seminaria QCDCOLL@IFJ