Seminaria w roku 2004

9 grudnia 2004
"Eksperyment ATLAS dla LHC - program fizyczny i konstrukcja detektora"
prof. dr hab. Piotr Malecki (NZ 14)

16 grudnia 2004
"Łamanie CP w rozpadach mezonów B"
doc. dr hab. Maria Różańska (NZ 11)

18 listopada 2004
"Zderzenia jądrowe i procesy elementarne przy energiach SPS"
dr Andrzej Rybicki (Nz11)

25 listopada 2004
"Investigation of Most Energetic Particles in the Universe"
dr Markus Risse (Nz13)