Seminaria w roku 2007

4 stycznia 2007
"Nowe cząstki w Belle"
dr Henryk Pałka (NZ11)

11 stycznia 2007
"Rozkłady pędów poprzecznych cząstek produkowanych w zderzeniach Au+Au przy energiach akceleratora RHIC"
dr Adam Trzupek (NZ13)

18 stycznia 2007
"Eksperyment LHCb w przeddzień startu"
dr Marcin Kucharczyk (NZ11)

25 stycznia 2007
"Wzrost układów wielowarstwowych Co/Cu modyfikowany surfaktantami"
dr Marta Wolny-Marszałek (NZ52)

15 lutego 2007
"Badanie oddzialywan z udzialem pradow neutralnych przy akceleratorze LEP"
dr Mariusz Witek (NZ11)

22 lutego 2007
"Krótkoczasowe kwantowe stany splatane w materii skondensowanej: badania metodą Comptonowskiego rozpraszania neutronów"
dr Maciej Krzystyniak (Technical University of Berlin)

1 marca 2007
"Zagrożenie radiologiczne związane z tarczą antyrakietową - uwagi wstępne"
dr hab. Jerzy W. Mietelski (NZ57)

8 marca 2007
"Diamenty jako detektory promieniowania jonizującego"
dr inż. Barbara Marczewska (NZ58)

15 marca 2007
"Brachyterapia śródnaczyniowa"
dr Barbara Petelenz (NZ57)

22 marca 2007
"Wpływ jonów rtęci na poziom uszkodzeń molekularnych i cytogenetycznych w limfocytach człowieka"
dr Agnieszka Panek (NZ55)

29 marca 2007
"Anihilacja pozytonów w badaniach materiałów"
dr Ewa Dryzek (NZ31)

12 kwietnia 2007
"Spektroskopia gamma na wiązkach radioaktywnych ciężkich jonów przy energiach relatywistycznych - eksperyment RISING w GSI"
dr Piotr Bednarczyk (NZ22/GSI)

19 kwietnia 2007
"Zastosowanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w inżynierii materiałowej"
dr Zbigniew Olejniczak (NZ32)

26 kwietnia 2007

Uroczyste Seminarium z okazji 80. Urodzin Prof. dr hab. Jerzego Janika
"Neutronowe badania dynamiki grup metylowych w kompleksach molekularnych"
prof. dr hab. Lucjan Sobczyk (Uniwersytet Wrocławski)

10 maja 2007
"Badanie procesu rozwijania białek za pomocą AFM"
mgr Aleksandra Dąbrowska (NZ52)

17 maja 2007
"Past and future of heavy-ion physics in the CERN SPS energy domain"
prof. dr hab. Marek Gaździcki (Akademia Świętokrzyska/University of Frankfurt)

24 maja 2007
"Neutrina sterylne nie istnieją - wynik eksperymentu MiniBooNE"
dr Michał Markiewicz (NZ16)

31 maja 2007
"LHC i ATLAS - rok 2007, rok "zero"..."
prof. dr hab. Michal Turala (NZ14)

14 czerwca 2007
"Plazma kwarkowo gluonowa"
dr Piotr Czerski (NZ21)

21 czerwca 2007
"WASA - Eyes on the "Core of Matter""
prof. dr Hans Stroeher (The Institute of Nuclear Physics at the Research Centre Juelich, Germany)

28 czerwca 2007
"Nuclear Chemistry, Nuclear Structure and r-Process Nucleosynthesis"
prof. William Walters (Department of Chemistry and Biochemistry, University of Maryland, USA)

11 października 2007
"Obserwatorium Pierre Auger: początek ery hybrydowej w detekcji wielkich pęków"
prof. dr hab. Henryk Wilczyński (NZ15)

18 października 2007
"Centrum Cyklotronowe Bronowice"
doc. dr hab. Paweł Olko (NZ58)

5-7 listopada 2007

Cykl wykładów pt: "Energy and environment"
prof. Michael Dittmar (ETH Zurich , Institute for Particle Physics)

8 listopada 2007
"Early physics at LHC"
prof. Ludwik Dobrzyński (CNRS, Francja)

15 listopada 2007
"Gigantyczny magnetoopór w strukturach wielowarstwowych - Nagroda Nobla 2007"
dr Marta Wolny-Marszałek (NZ52)

22 listopada 2007

Uroczyste seminarium pt.:
"Profesor Marian Mięsowicz we wspomnieniach uczniów i przyjaciół"

29 listopada 2007
"Mechanizmy chroniące aparat fotosyntetyczny przed stresem oksydacyjnym"
prof. dr hab. Kazimierz Strzałka (UJ)

6 grudnia 2007
"Identyfikacja komórek nowotworowych za pomocą skaningowej mikroskopii sił"
dr Małgorzata Lekka

13 grudnia 2007
"Atlas - wstępna selekcja przypadków LHC"
dr Krzysztof Korcyl

20 grudnia 2007
"Metody analizy wielu zmiennych w fizyce wysokich energii"
dr Marcin Wolter