Seminaria w roku 2008

10 stycznia 2008
"Selen - rola biochemiczna, aspekty analityczne, interakcje w organizmie"
dr Paweł Zagrodzki

17 stycznia 2008
"Badanie związków międzymetalicznych metodą PAC"
dr Agnieszka Kulińska

24 stycznia 2008
"Nanotechnologia jonowa i plazmowa cienkich warstw i powłok formowanych na bazie węgla i krzemu"
dr Bogusław Rajchel

14 lutego 2008
"ATLAS - fizyka pierwszych miesięcy LHC"
dr Anna Kaczmarska

21 lutego 2008
"Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe anizotropowej dyfuzji wody w tkance nerwowej - fizyka, biologia, farmakologia i medycyna"
dr Władysław Węglarz

28 lutego 2008
"Badanie struktury trudno-dostępnych jąder atomowych"
prof. dr hab. Rafał Broda

6 marca 2008
"Projekt LAGUNA - kamień milowy na drodze do polskiego podziemnego laboratorium SUNLAB"
prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

20 marca 2008
"Być albo nie być ciemnej materii"
prof. dr hab. Marek Kutschera

27 marca 2008
"Ocena narażenia kosmonautów przebywających w otwartej przestrzeni kosmicznej na promieniowanie kosmiczne"
mgr Monika Puchalska

class="data"3 kwietnia 2008
"Metody neutronowe dla wykrywania nielegalnego przewozu materiałów zakazanych, np. wybuchowych"
dr Urszula Wiącek

10 kwietnia 2008
"On the smoothness of space"
Prof. Frans Klinkhamer (Uniwersytet Karlsruhe)

17 kwietnia 2008
"Fast neutrons from ELBE and perspectives for transmutation-related research"
Prof. Eckart Grosse (Forschungszentrum Dresden-Rossendorf)

24 kwietnia 2008
"Pomiędzy fizyką średnich i wysokich energii, czyli lepton tau, lata 1982-2008"
prof. dr hab. Zbigniew Wąs

8 maja 2008
"Rozwiazanie zagadek RHIC'a"
mgr Mikołaj Chojnacki

15 maja 2008
"Jednolity opis nieklasycznego zachowania materiałów ferroelektrycznych"
dr Mirosław Gałązka

29 maja 2008
"Fizyka B na progu LHC"
prof. dr hab. Maria Różańska

5 czerwca 2008
"Korelacje na rynkach finansowych"
dr Jarosław Kwapień

12 czerwca 2008
"Eksperyment PHOBOS 8 lat po pierwszych pomiarach"
dr Krzysztof Woźniak

19 czerwca 2008
"Detekcja jąder odrzutu w spektroskopii jądrowej"
dr Witold Męczyński

9 października 2008
"Testy oddechowe dla zagadnień diagnostyki medycznej z wykorzystaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC/MS)"
dr inż. Beata Wzorek (NZ59)

16 października 2008
"Kwarkowo-gluonowa struktura nukleonów"
doc. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat (NZ41)

23 października 2008
"CLIC - zderzacz przyszłości?"
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

30 października 2008
"Wybrane zagadnienia struktury i dynamiki materii skondensowanej w stanach pozbawionych uporządkowania dalekiego zasięgu z punktu widzenia rozpraszania neutronów"
dr Wojciech Zając (NZ31)

6 listopada 2008
"Nobel 2008 dla Nambu"
prof. dr hab. Wojciech Broniowski (NZ41)

13 listopada 2008
"Nobel 2008 dla Kobayashiego i Maskawy"
prof. dr hab. Maria Różańska (NZ11)

20 listopada 2008
"Na tropie drugiej Ziemi - egzoplanety 2008"
prof. dr hab. Marek Kutschera (NZ43)

27 listopada 2008
"Zastosowanie chromatograficznej metody oznaczania stężenia helu w wodach podziemnych w celu ich datowania"
dr inż. Joanna Najman (NZ59)

04 grudnia 2008
"Ab initio study of some Earth minerals within Maria Curie Crust2Core project"
dr Mariana Derzsi (NZ33; Słowacka Akademia Nauk)

11 grudnia 2008
"Fizyka relatywistycznych jonów i eksperyment ALICE"
prof. dr hab. Jerzy Bartke

18 grudnia 2008
"Przejście Verweya w magnetycie"
dr Przemysław Piekarz (NZ33)