Seminaria w roku 2010

14 stycznia 2010
"Tonalność funkcyjna i spontaniczne łamanie symetrii. Symetria stylu?"
prof. dr hab. Piotr Zieliński

Wykształcenie się systemu tonalnego (dur-moll) ze średniowiecznego systemu tonacji kościelnych (modalnego) miało charakter spontanicznego łamania symetrii ze względu na operację inwersji. Zostanie omówione i zilustrowane pojęcie inwersji, tj. zastąpienia interwałów w górę interwałami w dół i na odwrót (równoważnie: zastąpienia wyższych harmonicznych podharmonicznymi) występujące w muzyce. Przykłady innych przekształceń o charakterze operacji symetrii wskażą, że poszczególne symetrie, lub ich brak, mogą być istotnym wyróżnikiem stylu muzycznego.

21 stycznia 2010
"Efekt Sagnaca"
doc. dr hab. Andrzej Horzela

28 stycznia 2010
"Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid"
dr Mariusz Sterzel (ACK Cyfronet)

4 lutego 2010
"ATLAS - pierwsze zderzenie z rzeczywistością"
dr Anna Kaczmarska

25 lutego 2010
"A New Era of Flavor Physics: Belle-II and the SuperKEKB Project"
Prof. Christian Kiesling (Max Planck Institut, Monachium)

4 marca 2010
"Blaski i cienie analizy XANES"
doc. dr hab. Wojciech Kwiatek

11 marca 2010
"Struktura brucytu - wyniki poszukiwania metodami obliczeniowej mechaniki kwantowej"
dr Paweł Jochym

18 marca 2010
"Od mikrodawek do LHC - nowe możliwości detektorów termoluminescencyjnych"
mgr inż. Barbara Obryk

25 marca 2010
"Dzielić czy nie dzielić, czyli czy leptony i kwarki są złożone"
prof. dr hab. Piotr Żenczykowski

8 kwietnia 2010
"Jak można zobaczyć splątanie kwantowe w izolatorach Motta?"
prof. dr hab. Andrzej M. Oleś

15 kwietnia 2010
"Earth Transition Zone composition: Phase Diagram of Magnesium-Orthosilicates Mg2SiO4"
dr Kamil Tokar

22 kwietnia 2010
"Neutrina najwyższych energii w Obserwatorium Pierre Auger"
dr Dariusz Góra

29 kwietnia 2010
"Bozon W"
doc. dr hab. Maciej Skrzypek

6 maja 2010 r.
"Rezultaty i perspektywy badań neutronowych w Dubnej"
dr Ireneusz Natkaniec

13 maja 2010 r.
"Postęp w badaniach jąder atomowych - pełniej, szerzej, ciekawiej"
prof. dr hab. Rafał Broda

20 maja 2010 r.
"Oddziaływania elektron-fonon w półprzewodnikowych roztworach stałych"
dr Józef Cebulski (Uniwersytet Rzeszowski)

27 maja 2010 r.
"Rzeczy prawdziwe i mity o osobliwościach amplitud rozpraszania"
dr Robert Kamiński (IFJ PAN)

10 czerwca 2010 r.
"Renewable Energies, New Technologies, Outlook"
Prof. Hans Bienlein, dr Gerhard Drews (DESY)

17 czerwca 2010 r.
"Calculational challenges for multi-particle processes at colliders"
dr Andreas van Hameren

7 października 2010
"Przejście fazowe QCD w zderzeniach ciężkich jonów i wczesnym Wszechświecie"
prof. dr hab. Wojciech Florkowski

14 października 2010
"Gluons and photons in high energy interactions of hadrons and nuclei"
dr Wolfgang Schaefer

21 października 2010
"Anihilacja pozytonów w badaniach struktury materiałów"
dr hab. Ewa Dryzek

28 października 2010
"Akcelerator HERA: wykonane zadania, spełnione i niespełnione nadzieje"
prof. dr hab. Jacek Turnau

4 listopada 2010
"90 lat modelu Isinga"
prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński

18 listopada 2010
"Jak LHC będzie wytwarzał wiązki elektronów i pozytonów o energiach 10-1000 TeV?"
dr Grzegorz Polok

25 listopada 2010
"Chromatografia gazowa w analizach śladowych"
mgr Jarosław Bielewski

9 grudnia 2010
"Oddziaływania silne i elektromagnetyczne w zderzeniach jądrowych"
dr Andrzej Rybicki

16 grudnia 2010
"Od fulerenu do grafenu: niezwykłe własności nanostruktur węglowych"
dr hab. Przemysław Piekarz