Seminaria w roku 2011

13 stycznia 2011
"Cosmology with gamma-ray astronomy: indirect dark matter detection"
Dr Agnieszka Jachołkowska (LPNHE Paryż)

20 stycznia 2011
"Produkcja cząstek i procesy fragmentacji w zderzeniach ep na akceleratorze HERA (eksperyment H1)"
dr hab. Grażyna Nowak

27 stycznia 2011
"Układy złożone: od chaosu do modeli agentów i spontanicznej kreacji pieniądza"
dr Andrzej Górski

24 lutego 2011
""Zamarzanie" materii kwarkowo-gluonowej w zderzeniach jądro-jądro"
dr Krzysztof Woźniak

3 marca 2011
"Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Eskreysie"
prof. dr hab. Andrzej Białas, prof. dr hab. Piotr Malecki

10 marca 2011
"Energetyka jądrowa na przykładzie doświadczen francuskich (relacja z pobytu szkoleniowego we francuskich obiektach jądrowych)"
dr Krzysztof Kozak

17 marca 2011
"Wpływ wodoru na właściwości fizyczne wybranych związków ziem rzadkich z manganem"
dr Andrzej Budziak

24 marca 2011
"Cienkie warstwy i powłoki węglowe dla potrzeb protetyki serca. Program Polskie Sztuczne Serce"
dr Bogusław Rajchel

31 marca 2011
"The SuperB Project"
Prof. Marcello Giorgi (INFN Pisa)

14 kwietnia 2011
"Ilościowa charakteryzacja oddziaływań adhezyjnych w nanoskali"
dr Arkadiusz Ptak (Politechnika w Lozannie)

28 kwietnia 2011
"W poszukiwaniu molekularnych materiałów funkcjonalnych"
mgr Magdalena Makarewicz

5 maja 2011
"Wpływ mikrostruktury w skali atomowej na twardość, pękanie i utlenianie powłok azotków metali"
dr Magdalena Parlińska-Wojtan (Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology)

12 maja 2011
"Selen - od starożytności do choroby Hashimoto"
dr Paweł Zagrodzki

19 maja 2011
"Ciekło-argonowe komory projekcji czasowej w badaniach neutrin"
dr Krzysztof Cieślik

26 maja 2011
"Pi of the Sky": teleskopy-roboty w poszukiwaniu kosmicznych błysków"
mgr Lech Piotrowski (Uniwersytet Warszawski)

Podstawowym zadaniem eksperymentu "Pi of the Sky" jest poszukiwanie na niebie błysków światła o astrofizycznym pochodzeniu. Celem badań są przede wszystkim błyski promieniowania widzialnego towarzyszące błyskom gamma (GRB), ale także gwiazdy rozbłyskowe, nowe, inne gwiazdy zmienne, blazary itp. Skuteczne poszukiwania wymagają monitoringu nieba z dużą rozdzielczością czasową - koncepcji ciągle nowej w dziedzinie nauk jaką jest astronomia. W omawianym wystąpieniu zostanie przedstawiona motywacja i koncepcja monitoringu wdrażana w eksperymencie "Pi of the Sky". Część rozwiązań zastosowanych w układach sterowania, monitorowania i analizy danych było wzorowanych na eksperymentach fizyki wysokich energii.

30 czerwca 2011
"Wkład rzeczowy (in-kind) IFJ PAN w Budowę Europejskiego Lasera na Swobodnych Elektronach w Zakresie Promieniowania Rentgenowskiego (XFEL) w Hamburgu"
Andrzej Kotarba, Pawel Borowiec

7 lipca 2011
"Origin of Magnetism - Proved Truth after 80 Years from Professor Slater's Misunderstanding by His Perturbation Theory"
Prof. Yoshiyuki Kawazoe (Tohoku University, Japonia)

6 października 2011
"Rezonans Magnetyczny jako źródło informacji o dynamice złożonych układów molekularnych"
dr hab. Danuta Kruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

13 października 2011
"Jak fizyka podstawowa służy społeczeństwu?"
prof. dr hab. Tadeusz Lesiak

20 października 2011
"Nadświetlne neutrina - pomiar eksperymentu OPERA i możliwości jego sprawdzenia"
prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

27 października 2011
"Lepton tau: pomiędzy fizyką wysokich i niskich energii"
prof. dr hab. Zbigniew Wąs

3 listopada 2011
"Maria Skłodowska-Curie w filatelistyce, numizmatyce i medalierstwie"
prof. dr hab. Jerzy Bartke

17 listopada 2011
"Leptony tau w ATLASie - klucz do Nowej Fizyki"
dr Anna Kaczmarska

24 listopada 2011
"Czym materia różni się od antymaterii - najnowsze wyniki z eksperymentu LHCb"
dr hab. Mariusz Witek

1 grudnia 2011
"Spektroskopia neutronowa w protonice: jak i dlaczego"
dr Matthew Krzystyniak (Nottingham Trent University, W. Brytania)

8 grudnia 2011
"Playing Billiards with Microwaves - Quantum Manifestation of Classical Chaos"
prof. Achim Richter (ECT Trento, Włochy)

15 grudnia 2011
"Plasma Focus a Synteza Termojądrowa"
Marek Scholtz (Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy)