Seminaria w roku 2012

12 stycznia 2012
"JEM-EUSO - poszukiwanie źródeł promieniowania kosmicznego najwyższych energii"
dr Jacek Szabelski (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Łódź)

JEM-EUSO jest projektem dużego satelitarnego teleskopu, który będzie obserwował atmosferę ziemską w celu pomiaru wielkich pęków atmosferycznych (WPA) generowanych przez promieniowanie kosmiczne najwyższych energii. W ciągu 3 lat JEM-EUSO powinien zmierzyć ok. 1000 WPA o energiach powyżej 5e19 eV. Jeśli pierwotnymi cząstkami są protony, to analiza kierunków WPA powinna pozwolić na określenie położenia źródeł promieniowania kosmicznego najwyższych energii (jeśli one dominują). Przedstawione zostaną również inne cele naukowe eksperymentu, metoda pomiaru i zadania polskiej grupy w JEM-EUSO. Zaprezentowane zostaną plany balonowego testu: eksperymentu EUSO-Balloon. Teleskop (EUSO - Extreme Universe Space Observatory) będzie dołączony do japońskiego modułu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej(JEM - Japanese Experiment Module). Więcej informacji o eksperymencie można znaleźć na stronie: http://jemeuso.riken.jp/.

19 stycznia 2012
"Eksperymenty neutrinowe - najnowsze wyniki i perspektywy"
dr Anna Dąbrowska (IFJ PAN)

26 stycznia 2011
"Korelacje kierunkowe w rozpadzie neutronu - precyzyjny test Modelu Standardowego"
dr Adam Kozela

2 lutego 2012
"Detektory termoluminescencyjne w pomiarach promieniowania kosmicznego - 10 lat badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej"
dr Paweł Bilski (IFJ PAN)

9 lutego 2012
"The physics programme at the PS and SPS: CERNs unique scientific breadth"
dr Christoph Rembser (CERN)

1 marca 2012
"Detektory diamentowe dla dozymetrii klinicznej"
dr Barbara Marczewska

8 marca 2012
"Szukanie nowych stanów materii poprzez fluktuacje i niekonwencjonalne sygnatury"
dr Ewa Gładysz-Dziaduś

15 marca 2012
"Obrazowanie i analiza blastocyst bydlęcych - zastosowanie spektroskopii wibracyjnej (FTIR)"
dr Anna Wiecheć

22 marca 2012
"Podsłuchiwanie neutrin"
dr Grzegorz Polok

29 marca 2012
"Rozwój i zastosowanie detektorów termoluminescencyjnych w dozymetrii indywidualnej i środowiskowej w Polsce"
dr Maciej Budzanowski

5 kwietnia 2012
"Badania eksperymentalne kolektywnej struktury nuklidów z pobliża jąder magicznych- 40Ca i 56Ni, przy wysokim spinie"
dr Piotr Bednarczyk

19 kwietnia 2012
"Metody wyznaczania masy naszej Galaktyki"
dr Joanna Jałocha-Bratek

26 kwietnia 2012
"Symulacje komputerowe jako nowa perspektywa w badaniach materii skondensowanej"
dr Jan Łażewski

17 maja 2012
"Rentgenowskie lasery na swobodnych elektronach - status i zastosowania"
prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka

24 maja 2012
"Jak odnaleźć swój detektor - czyli co naprawdę mierzymy"
dr Paweł Brückman

31 maja 2012
"Algorytmy uczące się w fizyce cząstek i nie tylko"
dr Marcin Wolter

21 czerwca 2012
"Radon"
dr Krzysztof Kozak

28 czerwca 2012
"Niestandardowe ujęcie dynamiki relatywistycznej oraz klasycznej teorii elektromagnetyzmu"
dr Krzysztof Rębilas (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)

Abstrakt:
Przedstawione zostanie dedukcyjne podejście do dynamiki relatywistycznej oraz elektromagnetyzmu, z którego wynika, że:
1. Relatywistyczne równanie ruchu, zamiast je postulować, można wydedukować z drugiej zasady dynamiki Newtona.
2. Niezmienniczość relatywistycznego równania ruchu można wykazać dla dowolnej siły (nie tylko siły Lorentza).
3. Relatywistyczne równanie ruchu można wyrazić poprzez nieznane dotychczas Lorentzowsko niezmiennicze trójwymiarowe wektory Euklidesowe i uzyskać prawdziwą inwariantność zamiast jedynie kowariantności standardowego równania.
4. Równania Maxwella można wyprowadzić z prawa Gaussa.
5. Ogólne pola Maxwella można otrzymać z prawa Gaussa.
6. Relatywistyczne równanie ruchu spinu można uzyskać z równania nierelatywistycznego.

2 lipca 2012
"Insight into sites of radiation induced DNA damage in human normal cells and tumors, using premature chromosome condensation"
Firouz Darroudi, M.D., Ph.D. (Senior and principle research scientist, Senior consultant to: IAEA, WHO, UNESCO, NIOSH, WCRF, Department of Toxicogenetics, Leiden University Medical Centre, The Netherlands)

5 lipca 2012
"Biological Dosimetry: State of the art"
Firouz Darroudi, M.D., Ph.D. (Senior and principle research scientist, Senior consultant to: IAEA, WHO, UNESCO, NIOSH, WCRF, Department of Toxicogenetics, Leiden University Medical Centre, The Netherlands)

4 października 2012
"Projektowanie architektur systemów filtracji i akwizycji danych z wykorzystaniem modelowania w domenie zdarzeń dyskretnych"
dr Krzysztof Korcyl

11 października 2012
"Naturalny reaktor jądrowy: czy wartość stałej struktury subtelnej zmienia się w czasie?"
dr hab. Piotr Bednarczyk

18 października 2012
"Pozostałości po wybuchach supernowych jako kosmiczne akceleratory cząstek"
dr Jacek Niemiec

8 listopada 2012
"Nowe podejście do analizy online eksperymentów spektroskopowych"
dr Jerzy Grębosz

15 listopada 2012
"Od cienkich warstw do nanokropek i nanodrutów - o niekonwencjonalnych sposobach nanostrukturyzacji"
dr hab. Marta Marszałek

22 listopada 2012
"Kwazi-elastyczne rozpraszanie neutronów - badanie ruchów molekularnych"
dr Jan Krawczyk

29 listopada 2012
"60 lat fizyki hiperjąder"
prof. dr hab. Jerzy Bartke

6 grudnia 2012
"Bioaktywne powłoki formowane na powierzchni polietylenu oraz poliuretanu"
dr Bogusław Rajchel