Seminaria w roku 2013

10 stycznia 2013
"Rozwój i zastosowanie metod opartych na magnetycznym rezonansie jądrowym do badań mikroheterogennych układów złożonych"
dr Władysław Węglarz

7 lutego 2013
"Własności magnetyczne klastrów atomów metali przejściowych"
dr Piotr Błoński

21 lutego 2013
"Kominy kimberlitowe a egzotyczne formy materii"
prof. dr hab. Jerzy Mietelski

28 lutego 2013
"Analityka w ochronie atmosfery i klimatu Ziemi"
dr hab. Ireneusz ŒŚliwka

7 marca 2013
"Detektory diamentowe w diagnostyce plazmy termojądrowej"
dr hab. Krzysztof Drozdowicz

14 marca 2013
"Gaz w łupkach - różnorodne aspekty, poszukiwania, ocena, wydobycie"
prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna (Katedra Geofizyki, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)

28 marca 2013
"Badanie kolektywnych własności jąder atomowych w funkcji temperatury i spinu - wybrane aspekty"
dr Maria Kmiecik

4 kwietnia 2013
"Relacje pomiędzy strukturą, symetrią i widmem energetycznym kryształów w ramach koncepcji elementarnych pasm energetycznych"
dr Małgorzata Sznajder (Uniwersytet Rzeszowski)

18 kwietnia 2013
"Procesy dyfrakcyjne w wysokoenergetycznych zderzeniach protonów na akceleratorze LHC"
dr hab. Lidia Goerlich

25 kwietnia 2013
"Czy stała struktury subtelnej jest własnością przestrzeni? O kwantowej teorii liczby 137.035999..."
dr Łukasz Bratek

9 maja 2013
"100 lat fizyki niskich temperatur i nadprzewodnictwa"
prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński

16 maja 2013
"Krótka historia masy (czyli po co nam cząstka Higgsa)"
dr hab. Paweł Brueckman

23 maja 2013
"Chromodynamika kwantowa w warunkach ekstremalnych"
prof. dr hab. Krzysztof Golec-Biernat

6 czerwca 2013
"Kaskady wieloskalowe w układach złożonych"
dr Paweł Oświęcimka

27 czerwca 2013
"Strumienie ciężkich kwarków przy energiach LHC: Model Standardowy i modele egzotyczne"
dr Marcin Kucharczyk

10 października 2013
"Phases of Strongly Interacting Matter - from Quarks and Gluons to Nuclei and Neutron Stars"
Prof. Wolfram Weise (ECT* Trento and Technical University of Münich)

17 października 2013
"Rozpoznać chorobę w oddechu - Badania chromatograficzne"
dr inż. Beata Grabowska-Polanowska

24 października 2013
"Decay Law in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory"
prof. Francesco Giacosa (J.W. Goethe Universitaet, Frankfurt am Main)

14 listopada 2013
"Europejska fizyka cząstek elementarnych w perspektywie globalnej"
prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

21 listopada 2013
"Poszukiwanie nowej fizyki w rozpadach mezonów B - od fabryk B do super fabryki B"
dr Andrzej Bożek

28 listopada 2013
"W stulecie modelu atomu Bohra - jak teoria kwantów zbłądziła pod strzechy"
dr hab. Andrzej Horzela

5 grudnia 2013
"Czy neutrina mogą nam coś powiedzieć na temat asymetrii między materią i antymaterią we wszechświecie?"
dr Tomasz Wąchała

19 grudnia 2013
"Struktura jąder bogatych w neutrony - badania z wiązkami stabilnymi i radioaktywnymi"
dr Wojciech Królas