Seminaria w roku 2014

16 stycznia 2014
"Fotony o energiach powyżej 1019 eV?"
dr Piotr Homola

23 stycznia 2014
"Symetrie kształtów jąder atomowych i ich łamanie"
dr Katarzyna Mazurek

30 stycznia 2014
"Zastosowanie metody PAC w badaniach materiałowych"
dr hab. Agnieszka Kulińska

27 lutego 2014
"Synteza termojądrowa w Z-pinchu"
dr Marek Scholz

6 marca 2014
"Badanie jądrowych efektów kwantowych za pomocą komptonowskiego rozpraszania neutronów"
dr Maciej Krzystyniak (Narodowe Centrum Nauki)

13 marca 2014
"Biomechanika pojedynczych komórek w aspekcie zmian nowotworowych"
dr hab. Małgorzata Lekka

20 marca 2014
"iPython Notebook - narzędzie dla fizyka"
dr hab. Paweł Jochym

27 marca 2014
"SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego"
prof. dr hab. Marek Stankiewicz (Instytut Fizyki UJ)

3 kwietnia 2014
"Różne oblicza niestabilności w materii nukleonowej"
dr Sebastian Kubis (Politechnika Krakowska)

24 kwietnia 2014
"Nowe okno na strukturę lekkich jąder: klastry alfa a ultrarelatywistyczne zderzenia jądrowe"
prof. dr hab. Wojciech Broniowski

8 maja 2014
"Zastosowanie metod obrazowania magnetyczno-rezonansowego w badaniach matrycowych postaci leku o modyfikowanym uwalnianiu"
dr Piotr Kulinowski

15 maja 2014
"Naturalne źródła promieniowania jonizującego w świetle najnowszej dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2013/59/EURATOM)"
dr Jadwiga Mazur

22 maja 2014
"Sztuczne radionuklidy w środowisku lądowym Arktyki"
dr inż. Edyta Łokas

29 maja 2014
"iPython Notebook - narzędzie dla fizyka"
dr hab. Paweł Jochym

5 czerwca 2014
"Fizyka cząstek elementarnych dla każdego"
dr hab. Krzysztof Woźniak

25 września 2014
"Materiały i wielowarstwowe struktury optyczne do zastosowań w fotowoltaice organicznej"
dr Ewa Gondek

2 października 2014
"Fizyka jąder dalekich od stabilności i projekt SPIRAL2 w GANILu"
dr Marek Lewitowicz (GANIL)

9 października 2014
"Czy rozumiemy ultrarelatywistyczne protony?"
dr Krzysztof Kutak

23 października 2014
"About the role of the Higgs boson in the early universe"
Prof. Friedrich Jegerlehner (Humboldt Univ., DESY)

6 listopada 2014
"Spektroskopia mionów w badaniach wybranych materiałów magnetycznych"
dr Piotr M. Zieliński

13 listopada 2014
"Ilościowe charakterystyki złożoności języka naturalnego"
dr Andrzej Kulig

20 listopada 2014
"Wpływ pól magnetycznych na rotację materii w galaktykach spiralnych"
dr Joanna Jałocha

27 listopada 2014
"Badania wpływu promieniowania jonizującego i leków zawierających platynę na DNA"
dr Joanna Czapla-Masztafiak / dr Ewelina Lipiec