Seminaria w roku 2015

22 stycznia 2015 r.
"Jak najlepiej opisać plazmę kwarkowo-gluonową?"
dr Radosław Ryblewski

29 stycznia 2015 r.
"Wolatolomika jako potencjalna metoda ratownictwa kataklizmowego"
dr Paweł Mochalski (University of Innsbruck)

05 lutego 2015 r.
"Fotoluminescencja w nanokryształach krzemu oraz rozkłady stabilne typu Lévy’ego"
dr Katarzyna Górska

5 marca 2015 r.
"Mezony w plazmie kwarkowo-gluonowej"
dr Piotr Czerski

10 marca 2015 r.
"Efekty kolektywne i dynamika reakcji ciężkojonowych w obszarze pośrednich energii, a równanie stanu materii jądrowej"
dr Jerzy Łukasik

19 marca 2015 r.
"Badanie efektów izospinowych w multifragmentacji systemów jądrowych"
dr Piotr Pawłowski

26 marca 2015 r.
"How big is the Quark Gluon Plasma at the LHC? And does it matter?"
dr hab. Adam Kisiel (Politechnika Warszawska)

2 kwietnia 2015 r.
"Procesy wielonukleonowe w reakcjach spalacji"
dr Krzysztof Pysz

9 kwietnia 2015 r.
"JINR research program in neutrino physics and astrophysics"
Prof. Vadim A. Bednyakov (Dzhelepov Laboratory of Nuclear Research, JINR, Dubna)

16 kwietnia 2015 r.
"Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes by ALICE at the LHC"
dr Jacek Otwinowski

7 maja 2015 r.
"Egzotyczne zderzenia atomowe"
prof. dr hab. Marek Pajek (UJK, Kielce)

14 maja 2015 r.
"Z laską na Słońce - asymetria w wieloskalowej dynamice plam"
dr Paweł Oświęcimka

21 maja 2015 r.
"Badanie dynamiki molekularnej i przejść fazowych w solach amonowych metodami magnetycznego rezonansu jądrowego"
dr Artur Birczyński

28 maja 2015 r.
"Nieinwazyjne metody obrazowania w badaniach uwadnianych matryc polimerowych w kontekście zastosowań farmaceutycznych"
dr inż. Piotr Kulinowski

18 czerwca 2015 r.
"Potężne źródła emisji gamma w Wielkim Obłoku Magellana"
dr hab. Jacek Niemiec

25 czerwca 2015 r.
"Moment olśnienia na Helgoland - 90 lat mechaniki kwantowej"
dr hab. Andrzej Horzela

22 października 2015 r.
"Nowe podejście do badania struktury nukleonu w chromodynamice kwantowej"
dr Dorota Strózik-Kotlorz (Politechnika Opolska)

29 października 2015 r.
"Grafen! Grafen? Grafen..."
dr Paweł Ciepielewski (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Warszawa)

5 listopada 2015 r.
"Infrared Spectromicroscopy in Cells and Tissue: from Qualitative Analysis to the Study of Metabolic Networks in Living Cells"
Dr Luca Quaroni

19 listopada 2015 r.
"High Resolution Neutron Spectrometer for ITER"
dr hab. Marek Scholz

26 listopada 2015 r.
"Krajowy Plan Działania w zakresie radonu w Polsce (Radon Action Plan) w świetle nowej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2013/59/EURATOM)"
dr hab. Krzysztof Kozak

3 grudnia 2015 r.
"Własności fizyko-chemiczne w oddziaływaniach komórek z otoczeniem"
dr hab. Małgorzata Lekka

10 grudnia 2015 r.
"Neutrina mają masę - Nagroda Nobla 2015 z fizyki"
dr Tomasz Wąchała