Seminaria w roku 2016

14 stycznia 2016
"QCD thermodynamics from effective field theories"
dr Chihiro Sasaki (Uniwersytet Wrocławski)

4 lutego 2016
"Laboratorium obrazowania spektroskopowego"
prof. dr hab. Wojciech Kwiatek

11 lutego 2016
"Few-nucleon reactions"
Arnoldas Deltuva (Vilnius University)

18 lutego 2016
"»Principia« Newtona - czy dziś to tylko historia?"
dr Jarosław Wawrzycki

25 lutego 2016
"Rzadkie rozpady cząstek - czy Nowa Fizyka jest tuż za rogiem?"
prof. dr hab. Mariusz Witek

3 marca 2016
"Test CPT - precyzyjny pomiar różnicy mas jąder i antyjąder"
prof. dr hab. Marek Kowalski

10 marca 2016
"Literatura jak muzyka: ilościowe charakterystyki złożoności narracyjnej"
prof. dr hab. Stanisław Drożdż

17 marca 2016
"Pomiar elektrycznego momentu dipolowego neutronu w Instytucie Paula Scherrera"
dr hab. Jacek Zejma (Uniwersytet Jagielloński)

31 marca 2016
"Nowa odmiana tlenku żelaza - obliczenia ab initio i pomiary synchrotronowe"
dr hab. Przemysław Piekarz

7 kwietnia 2016
"Badania własności neutrin - co dalej"
prof. dr hab. Agnieszka Zalewska

21 kwietnia 2016
"Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe układu sercowo-naczyniowego w mysich modelach chorób cywilizacyjnych"
dr Tomasz Skórka

28 kwietnia 2016
"How are Discoveries Made in a Large Lab? A look at the history of Bell Labs"
prof. Mark W. Meisel (University of Florida, P. J. Safárik University, Košice)

19 maja 2016
"Struktura protonu, czyli dziedzictwo zderzacza HERA"
dr Ewelina Łobodzińska (DESY)

2 czerwca 2016
"Diagnostyka i leczenie guzów mózgu"
prof. dr hab. n. med. Rafał Tarnawski

16 czerwca 2016
"Obliczenia kwantowe a magazynowanie energii"
prof. dr hab. Zbigniew Łodziana

6 października 2016
"Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: a tool to explore uncharted realm of science?"
dr hab. Piotr Homola

13 października 2016
"Atmosfera ziemska w obserwacjach promieni kosmicznych najwyższych energii"
dr Jan Pękala

20 października 2016
"The Fukushima Nuclear Accident and the role of NIRS and UNSCEAR in its Remediation"
Prof. Yoshiharu Yonekura (National Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japonia; UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)

27 października 2016
"Morfologia i własności magnetyczne planarnych i liniowych nanostruktur metalicznych"
dr Małgorzata Kąc

3 listopada 2016
"In search of Nature-inspired catalytic system: lessons from X-ray spectroscopic studies"
Dr Joanna Kowalska (Max Planck Institute for Chemical Energy Conversion, Germany)

10 listopada 2016
"Jakie problemy w nanomateriałach może pomóc rozwiązać nowoczesna transmisyjna mikroskopia elektronowa?"
dr hab. Magdalena Parlińska

17 listopada 2016
"Procesy krystalizacji i witryfikacji w anizotropowych cieczach"
dr Tomasz Rozwadowski

24 listopada 2016
"Hunting for New Physics phenomena in LHCb experiment"
dr Marcin Chrząszcz

1 grudnia 2016
"Jets at the LHC: what are they good for?"
dr Sebastian Sapeta

15 grudnia 2016
"Hidden strangeness SHINEs"
dr Antoni Marcinek