Seminaria w roku 2017

19 stycznia 2017
"Nagroda Nobla z fizyki 2016"
dr hab. Robert Pełka

26 stycznia 2017
"Charakterystyka przemian fazowych - skalowanie odpowiedzi dielektrycznej"
dr Mirosław Gałązka

16 lutego 2017
"Rola interpunkcji w lingwistycznym prawie Zipfa"
dr hab. Jarosław Kwapień

23 lutego 2017
"Results and plans of NA61/SHINE at CERN SPS"
prof. dr hab. Marek Gaździcki (Johann-Wolfgang-Goethe University, Frankfurt)

2 marca 2017
"Anihilacja pozytonów w ciekłych kryształach"
dr hab. Ewa Dryzek

9 marca 2017
"Non-equilibrium dynamics of matter in relativistic heavy-ion collisions"
dr Radosław Ryblewski

16 marca 2017
"Materiały skrojone na miarę zastosowań, czyli nanotechnologia Bottom-Up"
dr Łukasz Laskowski (Politechnika Częstochowska)

23 marca 2017
"Wczesne skutki nagłych incydentów sercowo-naczyniowych w modelach fal tętna"
mgr Marcin Majka

30 marca 2017
"Wybrane zastosowania fizyki w biologii i medycynie"
dr hab. Marian Cholewa (Uniwersytet Rzeszowski)

6 kwietnia 2017
"Czy już rozumiemy asymetrię między materią i antymaterią"
dr Agnieszka Dziurda

13 kwietnia 2017
"Świetlny bilard na LHC"
dr Mariola Kłusek-Gawenda

27 kwietnia 2017
"15 lat mikrowiązki protonowej w IFJ"
dr Janusz Lekki

11 maja 2017
"Phonon story"
prof. dr hab. Krzysztof Parliński

18 maja 2017
"Electronic networks of chaotic oscillators as physical models of some emergent phenomena in neural dynamics"
dr Ludovico Minati

25 maja 2017
"Badanie własności hadronów w próżni oraz w materii jądrowej - eksperyment HADES@GSI/FAIR"
prof. dr hab. Piotr Salabura (Uniwersytet Jagielloński)

1 czerwca 2017
"Nowe oblicze badań spektralnych termoluminoforów"
dr Ewa Mandowska (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

22 czerwca 2017
"Czy warto jeszcze badać efekt magnetokaloryczny? O nowym kierunku prac nad magnetycznym chłodzeniem"
dr Piotr Konieczny

29 czerwca 2017
"Izomery kształtu - czy jądro atomowe może sobie na nie pozwolić?"
prof. dr hab. Bogdan Fornal

5 października 2017
"Dużo dziwnego w małych zderzeniach"
prof. dr hab. Marek Kowalski

12 października 2017
"Liniowa i nieliniowa spektroskopia rentgenowska z wykorzystaniem źródeł XFEL"
dr hab. Jakub Szlachetko

19 października 2017
"Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych przy użyciu kryształów fluorku litu"
dr hab. Paweł Bilski

26 października 2017
"Podwójnie magiczne jądro 208 Pb - im wyżej, tym ciekawiej"
prof. dr hab. Rafał Broda

9 listopada 2017
"Analiza wydychanego powietrza z wykorzystaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas w diagnostyce wybranych schorzeń"
dr Beata Grabowska-Polanowska

16 listopada 2017
"CREDO: kopiować, kraść czy się przyłączyć?"
dr Justyna Miszczyk, dr hab. Piotr Homola
Mecz "IFJ" vs. "Team Rzezawa"

23 listopada 2017
"Low energy e+e- annihilation and decays of tau-lepton as a source of information on hadronic interactions"
dr Olga Shekhovtsova

30 listopada 2017
"Poszukiwanie fizyki poza Modelem Standardowym w skali TeV poprzez eksplorację poprzecznej polaryzacji elektronów emitowanych w rozpadzie neutronów – projekt BRAND"
prof. dr hab. Kazimierz Bodek (Uniwersytet Jagielloński)