Seminaria w roku 2018

18 stycznia 2018
"Narodziny astronomii fal grawitacyjnych"
prof. dr hab. Andrzej Królak (Instytut Matematyczny PAN, Warszawa)

25 stycznia 2018
"Co wiemy o implantacji ciężkich jonów? Czy występuje »efekt dalekiego zasięgu«?"
prof. dr hab. Jerzy Dryzek

8 lutego 2018
"Przepis na gorącą plazmę - czyli o nowym sposobie grzania plazmy termojądrowej"
dr Jakub Bielecki (laureat Nagrody Naukowej im. Henryka Niewodniczańskiego)

1 marca 2018
"Study of the Quark-Gluon Plasma with Hard Probes at the LHC"
dr Jacek Otwinowski

8 marca 2018
"Badanie obiegu pierwiastków promieniotwórczych w lądowym środowisku Arktyki przy wykorzystaniu metod spektrometrii jądrowej"
dr Edyta Łokas

15 marca 2018
"Luminescencja i czas"
dr hab. Arkadiusz Mandowski (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa)

22 marca 2018
"Jak ważne są systemy kontroli detektora we współczesnych eksperymentach fizyki wysokich energii?"
dr hab. Ewa Stanecka

5 kwietnia 2018
"Elektryczny moment dipolowy neutronu i ciemna materia"
dr hab. Adam Kozela

19 kwietnia 2018
"Research opportunities at SwissFEL"
dr Chris Milne (Paul Schrrer Insttyut)

26 kwietnia 2018
"Co to jest (odkryty przez Autora) "memory effect" i na czym polega jego związek ze Stephenem Hawkingiem i uniwersalnością ładunku elementarnego?"
prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)

10 maja 2018
"Od Einsteina i lasera do Rogera Federera"
red. Jarosław Chrostowski

17 maja 2018
"Różnorodność uporządkowania cząsteczek materii miękkiej w kontekście ich dynamiki wewnętrznej"
dr Ewa Juszyńska-Gałązka

7 czerwca 2018
"Implementacja własności warstw bizmutu do zastosowań w giętkiej elektronice"
dr Yevhen Zabila

21 czerwca 2018
"Blood flow in arteries: effects of external magnetic field"
dr Agnès Drochon (Uniwersytet Techniczny w Compiègne, Francja)
Prezentacje:
"Non-axisymmetry of blood flow in the presence of an external magnetic field B0: evaluation of the shear stresses at the vessel wall"
"Increase of coronary microvascular resistances after recanalization with Drug Eluting Stent"

28 czerwca 2018
"Jak laserem zrobić kompozyt?"
dr Żaneta Świątkowska-Warkocka

20 września 2018
"DONES - laboratorium prędkich neutronów dla europejskiego programu fuzji termojądrowej i nie tylko"
dr hab. Wojciech Królas

27 września 2018
"Chemical Preparations of Metal Nanoparticle-Modified Electrodes"
prof. Munetaka Oyama

18 października 2018
"Discovering the real laws of nature with the help of virtual hadron-hadron colliders"
dr Andrzej Siódmok

25 października 2018
"Obrazowanie molekularne nowotworów przy pomocy rezonansu magnetycznego"
dr Barbara Błasiak

8 listopada 2018
"Własności elastyczne komórek i tkanek - od fizyki do zastosowań biomedycznych"
prof. dr hab. Małgorzata Lekka

22 listopada 2018
"Wodór - paliwo przyszłości?"
dr hab. Andrzej Budziak

22 listopada 2018
"60-lecie otwarcia Cyklotronu U-120"
mgr Jacek Sulikowski

6 grudnia 2018
"What do we know and how do we determine the structure of protons and heavy nuclei?"
dr Aleksander Kusina

13 grudnia 2018
"Czy można wyprodukować idealną nanocząstkę?"
dr hab. Magdalena Parlińska-Wojtan