Seminaria Interdyscyplinarnego Centrum Nauk Fizycznych, Chemicznych i Medycznych

12 kwietnia 2018

"Lotniczy napęd jądrowy i zagadkowe skażenie Ru-106"
prof. dr hab. Jerzy Mietelski


1 lutego 2018

"Radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku - wstępne doświadczenia z realizacji procedury w Krakowie"
dr inż Renata Kopeć: "Centrum Cyklotronowe Bronowice IFJ PAN - prezentacja Ośrodka"
mgr inż Tomasz Kajdrowicz: "Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w CCB IFJ PAN"
prof. nadzw. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska: "Wstępne wyniki zastosowania radioterapii protonowej"
dr med. Elżbieta Pluta: "Etapy realizacji procedury radioterapii protonowej"


7 grudnia 2017

"Interpretacja stref inhibicji generowanej przez ogniwa galwaniczne na przykładzie mikroorganizmów"
prof. dr hab. Andrzej Chlebicki (Instytut Botaniki PAN)


20 kwietnia 2017

"Rak piersi - problemy epidemiologiczne i diagnostyczno-terapeutyczne"
prof. nadzw. dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie)


16 lutego 2017

"Rola interpunkcji w lingwistycznym prawie Zipfa"
dr hab. Jarosław Kwapień


8 grudnia 2016

"Znaczenie infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w onkologii"
dr hab. n. med. Beata Biesaga (Centrum Onkologii Oddział w Krakowie)


20 października 2016

"The Fukushima Nuclear Accident and the role of NIRS and UNSCEAR in its Remediation"
Prof. Yoshiharu Yonekura (National Institute of Radiological Sciences, Chiba, Japonia; UN Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation)


9 czerwca 2016

"Stres a depresja"
prof. dr hab. Bogusława Budziszewska (Instytut Farmakologii PAN)


14 kwietnia 2016

"Od laboratorium do kliniki: ocena funkcji poznawczych w modelach zwierzęcych"
dr hab. Agnieszka Nikiforuk (Instytut Farmakologii PAN)


18 lutego 2016

"»Principia« Newtona - czy dziś to tylko historia?"
dr Jarosław Wawrzycki (IFJ PAN)


26 listopada 2015

"Krajowy Plan Działania w zakresie radonu w Polsce (Radon Action Plan) w świetle nowej Dyrektywy Rady Unii Europejskiej (2013/59/EURATOM)"
dr hab. Krzysztof Kozak


11 czerwca 2015

Ryzyko nowotworów wtórnych po radioterapii
dr hab. n. med. Dorota Słonina (COOK)


23 kwietnia 2015

"Terapia protonowa oka w Krakowie" - Podsumowanie czterech lat terapii protonowej czerniaka gałki ocznej
prof. dr hab. med. Bożena Romanowska-Dixon, prof. COI dr hab. med. Beata Sas-Korczyńska, dr Tomasz Horwacik, mgr Jacek Sulikowski, dr inż. Jan Swakoń


12 lutego 2015

"Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe w IFJ PAN"
dr hab. Władysław Węglarz


11 grudnia 2014

"Po pierwsze nie szkodzić... Dozymetria promieniowania rozproszonego i wtórnego w radioterapii"
dr Liliana Stolarczyk


16 października 2014

"Sztuka prezentacji jako element promocji Instytutu Fizyki Jądrowej PAN"
red. Wiktor Niedzicki


12 czerwca 2014

"Interakcje nanocząstek z ludzkimi komórkami nowotworowymi"
dr hab. Jakub Barbasz (IKiFP PAN)


10 kwietnia 2014

"Nietypowe zastosowania półprzewodników - niezwykła kariera ditlenku tytanu"
dr hab. Paweł Nowak, prof. IKiFP PAN


20 lutego 2014

"Biologiczne czynniki prognostyczne w radioterapii nowotworów. Mity czy rzeczywistość?"
prof. dr hab. n. med. Anna Gasińska (Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie)


12 grudnia 2013

"Fizyczne aspekty radioterapii protonowej z zastosowaniem wiązki skanującej - projekt Gantry w IFJ PAN"
prof. dr hab. Paweł Olko


17 października 2013

"Rozpoznać chorobę w oddechu - badania chromatograficzne"
dr Beata Grabowska-Polanowska


13 czerwca 2013

"Zarządzanie dziedzictwem kultury - wyzwania dla nauk ścisłych"
dr Michał Łukomski (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)


11 kwietnia 2013

Temat: "ESS and MAX IV - High brightness neutron and synchrotron radiation sources for the Baltic Region"
Prof. Colin Carlile (European Spallation Source, Lund, Sweden)


14 lutego 2013

Temat: "Centrum Cyklotronowe Bronowice rozpoczęło działalnoś?ć"
prof. dr hab. Paweł Olko (IFJ PAN)


13 grudnia 2012

Temat: "Drzewa - błony komórkowe - terapia celowana: badania neutronowe w naukach o życiu"
dr hab. Wojciech Zając (IFJ PAN)


25 października 2012

Temat: "Diagnostyka raka jajnika - stan obecny, oczekiwania"
dr Paweł Blecharz, prof. dr hab. Jan Kulpa (Centrum Onkologii, Oddział Krakowski)


14 czerwca 2012

Temat: "Rak stercza - diagnostyka biochemiczna"
prof. dr hab. Jan Kulpa, dr Janusz Jaszczyński (Centrum Onkologii, Oddział Krakowski)


12 kwietnia 2012

Temat:"Radopteriapia protonowa"

"Wiązka protonowa w radioterapii nowotworów"
dr Beata Sas-Korczyńska (COOK)

"Ocena kliniczna pacjentów leczonych radioterapią protonową w Krakowie"
prof. dr hab. Bożena Romanowska-Dixon (UJ)

"Aspekty fizyczne i techniczne radioterapii protonowej w IFJ PAN"
dr Jan Swakoń (IFJ PAN)