Seminaria - "Terapia protonowa, Dozymetria i Fizyka Medyczna"

8 września 2016

"Radiobiological effects of proton radiation"
prof. Brita Singers Sørensen (Aarhus University Hospital, Denmark)

19 marca 2015

"Radiobiology in particle therapy"
prof. Brita Singers Sørensen (Dep. of Experimental Clinical Oncology, Aarhus University Hospital, Denmark)

7 października 2014

"Wyznaczanie widm energetycznych wiązek terapeutycznych liniowych akceleratorów medycznych"
mgr Marzena Bakoniak

4 marca 2014

"Zastosowanie systemu 2D TL do badania skanujących wiązek protonowych"
mgr inż. Jan Gajewski

3 lutego 2014

"Systemy wytwarzania wiązki i ekstrakcji wiązki protonowej"
Łukasz Kamiński
"Cyklotron C-235 Proteus. System selekcji energii i transportu wiązki"
Krzysztof Suder

19 listopada 2013

"Zastosowanie detektorów rekombinacyjnych w radioterapii i ochronie radiologicznej"
dr inż. Michał A. Gryziński (Narodowe Centrum Badań Jądrowych), dr inż. P. Tulik (Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej PW)

5 listopada 2013

"Analiza systemów planowania leczenia dla terapii protonowej wiązką skanującą"
Katarzyna Skowrońska (NZ64)

10 lipca 2013

"Organ motion management for optimisation of fractionated ion therapy of prostate cancer at HIT"
mgr inż. Antoni Ruciński (Heidelberg Jon-Beam Therapy Center)

5 marca 2013

"Dozymetria wiązki protonowej (wiązka skanująca)"
mgr Małgorzata Liszka

13 lutego 2013

"Tomografia komputerowa w radioterapii protonowej"
mgr Anna Kozera

17 października 2012

"Dozymetria retrospektywna z wykorzystaniem metody elektronowego rezonansu paramagnetycznego"
mgr Gabriela Mierzwińska

10 października 2012

"Telefony, zegarki i karty kredytowe- jako dawkomierze promieniowania jonizującego"
mgr Anna Piaskowska

24 kwietnia 2012

"Current Research Activities of Health Physics Team in Korea Atomic Energy Research Institute"
dr Jungil Lee (Korea)

13 marca 2012

"Dozymetria radiofotoluminescencyjna z wykorzystaniem detektorów na bazie szkieł fosforowych"
mgr inż. Anna Piaskowska

6 marca 2012

"Procedury i pomiary dawek w radiologii interwencyjnej i tomografii komputerowej"
mgr Agnieszka Szumska

7 lutego 2012

"System do obrazowania wiązki protonowej za pomocą układu Scyntylator - Kamera CCD"
mgr Marzena Boberek

24 stycznia 2012

"Dozymetria EPR/alaninowa dla potrzeb radioterapii protonowej"
mgr Gabriela Mierzwińska

10 stycznia 2012

"Widmo emisji detektorów LiF:Mg,Cu,P w zakresie ultra-wysokich dawek promieniowania gamma"
mgr Wojciech Gieszczyk

1 lipca 2014

"Pomiar pojedynczych protonów wiązek cyklotronów AIC-144 i Proteus-235"
Marcin Jastrząb, mgr Tomasz Nowak