Cyklotron AIC-144

Cyklotron

Na początku października 2009 cyklotron AIC-144 został przekazany do użytku dla Centrum Cyklotronowe Bronowice (CCB).

W 2011 oraz na wiosnę 2012 roku wykonano cykl napromieniania wiązką protonów 15 pacjentów w ramach terapii protonowej nowotworów gałki ocznej.

W latach maj 2013 - styczeń 2016 zrealizowano kolejne comiesięczne serie napromieniania wiązką protonów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Radioterapia realizowana jest w IFJ PAN przy współpracy z Kliniką Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Centrum Onkologii w Krakowie.

Łącznie w latach luty 2011 - styczeń 2016 napromieniowano 129 pacjentów.