Cyklotron AIC-144

Parametry cyklotronu:

Średnica nabiegunników   144 cm
Struktura magnetyczna 4 sektory spiralne z kątem od 45º do 54º 
Średnie pole magnetyczne 0,85 ÷ 1,8 T
Prąd uzwojenia głównego   0 ÷ 650 A
Liczba cewek korekcyjnych 20
Liczba cewek azymutalnych  4
Zakres prądów zasilających cewki ± 400 A
Ilość duantów 1 (α = 180º)
Częstotliwość generatora w.cz.   10 ÷ 27 MHz
Moc generatora   120 kW
Maksymalne napięcie na duancie 65 kV
System ekstrakcji wiązki - metoda precesji orbit: 4 pary cewek harmonicznych, 3 deflektory elektrostatyczne, 3 pasywne kanały magnetyczne
Efektywne współczynnik ekstrakcji   70%
Współczynnik akceleracji  k = 60
Emitancja Ex = 25mm mrad, Ez = 25mm mrad
                                                       
Budowa cyklotronu:
Budowa cyklotronu była prowadzona przez zespół pod kierownictwem doc. dr Jerzego Szwabe, przy współudziale specjalistów ze Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej i kilku innych ośrodków z Europy Zachodniej.

Cyklotron składa się z następujących, podstawowych elementów:
1. Elektromagnes. Wytwarza stałe pole magnetyczne.
2. Źródło jonów. Produkuje protony przyspieszane w centrum komory akceleracji.
3. Układ przyspieszający jony. Składa się z elektrody przyspieszającej tzw. duantu, sprzężonej z generatorem wysokiej częstotliwości.
4. System próżniowy. Pompuje wysoką próżnie w komorze akceleracji oraz w jonowodzie transportującym wiązkę.
5. System ekstrakcji wiązki. Pozwala on na wyprowadzenie wiązki przyspieszonych jonów z wnętrza cyklotronu i skierowanie jej do systemu transportu jonów.
6. System transportu wiązki. Transportuje wiązkę do pomieszczenia Terapii Hadronowej lub do zewnętrznych stanowisk wytwarzania izotopów.
7. Układ zasilania prądem elektrycznym zmiennym i stałym
8. System chłodzenia
9. System wysokiej częstotliwości
10. System gazów sprężonych
11. Rozdzielnia 18-polowa